Met behulp van de scan wordt duidelijk waar het risico op wateroverlast hoog is. (Bron: Blue Label).

Een digitale scan die de kwetsbaarheid voor regenwater per vierkante meter in kaart brengt. Met Blue Label kunnen overheden en bedrijven wateroverlast voorkomen. De scan is ontwikkeld door verzekeraar Achmea, ingenieursbureau Royal HaskoningDHV en adviesbureau Nelen & Schuurmans. Rotterdam is de eerste gemeente die met BlueLabel aan de slag gaat.

BlueLabel helpt invulling te geven aan het Deltaprogramma voor een waterrobuuste inrichting van ons land. Gemeenten zijn per 2019 verplicht een stresstest uit te voeren. BlueLabel kan hierbij helpen door eenduidig inzicht te geven waar regenwateroverlast kan voorkomen. Het toont kwetsbare plekken in een gebied, tot op gebouw en straat nauwkeurig. Dit inzicht kan direct worden gebruikt om maatregelen te treffen, waardoor de leefbaarheid wordt verbeterd.

Gemeente Rotterdam

Als stad in de Nederlandse delta is Rotterdam voorloper en wereldwijd toonaangevend als het gaat om watermanagement. Volgens programmamanager Johan Verlinde van het Rotterdam Deltaplan Water is de stad kwetsbaar. “Niets doen is geen optie. BlueLabel is één van de tools die we hebben om met particulieren en bedrijven te communiceren en hen actief te betrekken. Slimme, digitale oplossingen als BlueLabel helpen Rotterdam verder klimaatbestendig te worden. Daardoor wordt het aantrekkelijker om in onze stad te wonen en te werken.”