Het strand van Knokke-Heist (foto: Marc Ryckaert/CC).

Het strand Knokke-Heist in België krijgt na de zomer 5,3 miljoen kubieke meter nieuw zand. Daarvan is ongeveer 2,9 miljoen kuub afkomstig uit Nederland. Het gaat in België om de grootste zandsuppletie in 40 jaar en het is bedoeld om de kustlijn beschermen. De helft van het zand komt op het strand zelf terecht en de andere helft komt net voor de laagwaterlijn te liggen.

Ongeveer 2,9 miljoen kuub zand komt van het grote sluisproject Nieuwe Sluis in Terneuzen, zo’n 50 kilometer verderop. Nederland moeten het zand lozen en Knokke-Heist heeft het nodig. Daarom krijgt de Belgische overheid het zand gratis. Vorig jaar was er al een eerste zandsuppletie in Knokke. Toen werd er een soort fundering van het strand aangelegd, meldt de Belgische afdeling Kust Vlaanderen is Maritiem.

Masterplan Kustveiligheid
Volgens de Belgische overheid voldoet het Nederlandse zand aan alle milieu hygiënische eisen. Dankzij de zandsuppleties moet de kust voldoen aan het basis veiligheidsniveau zoals voorzien in het Masterplan Kustveiligheid, namelijk bescherming tegen een 1000-jarige stormvloed. De maatregelen uit het Belgische masterplan garanderen de veiligheid tegen overstromingen vanuit zee tot 2050. Ze houden daarbij rekening met een zeespiegelstijging van 30 centimeter. In een het zogenoemde Complex Project Kustvisie onderzoekt de Vlaamse overheid welke bijkomende maatregelen nodig zijn om de kust na 2050 te beschermen.

Stikstof
In Zeeland is het opspuiten van stranden op dit moment niet mogelijk vanwege het nieuwe stikstofbeleid. De zandsuppleties zijn voorlopig uitgesteld, omdat het niet noodzakelijk is voor de waterveiligheid. In Zeeland is er weinig begrip voor dit onderscheid. De onvrede komt tot uiting in een recent artikel in de PZC waarvan de kop luidt ‘In Nederland mag het niet, maar net over de grens worden miljoenen kuub zand opgespoten.’