De Algemene Waterschapspartij gaat de Waterschapsverkiezingen 2019 in onder de naam ‘AWP Niet Politiek Wel Deskundig’ (foto: AWP).

De Algemene Waterschapspartij (AWP) gaat onder de naam ‘AWP Niet Politiek Wel Deskundig’ deelnemen aan de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019. De uitbreiding van de naam is inmiddels aangemeld bij de centrale stembureaus van de Nederlandse waterschappen. Met de naamsverandering hoopt de partij door de kiezers ‘beter herkend’ te worden.

“Hiermee geven we klip en klaar aan waar de Algemene Waterschapspartij voor staat”, legt Ron van Megen, voorzitter van de AWP en lijsttrekker voor waterschap Vallei en Veluwe, uit. De AWP hoopt hiermee te benadrukken dat het bij de verkiezingen voor het waterschap vooral belangrijk is dat er deskundige en betrokken mensen in het bestuur komen. Waterdeskundigheid is daarbij belangrijker dan louter politieke bestuurservaring. Volgens Van Megen onderscheidt de AWP zich hiermee van andere partijen in het waterschapsbestuur. “De AWP is géén opstapje voor beroepspolitici. Wij doen alleen mee met de waterschapsverkiezingen”, aldus de partijvoorzitter.

Selectie op basis van deskundigheid en integriteit
Bij een beoordeling van geschiktheid stellen de AWP-kandidatencommissies vast of de kandidaat beschikt over voldoende relevante kennis, vaardigheden en professioneel gedrag om de functie in het waterschapsbestuur te vervullen, maakt Van Megen duidelijk. Opleiding, werkervaring en competenties, spelen daarbij een belangrijke rol, maar ook integriteit maakt volgens hem deel uit van het selectieproces van de kandidatencommissies.

Vijf landelijke speerpunten in het verkiezingsprogramma
‘AWP niet politiek wel deskundig’ is ook de titel van het landelijke verkiezingsprogramma van de Algemene Waterschapspartij. “Dit verkiezingsprogramma is gestoeld op vijf speerpunten, die samen de paraplu zijn waaronder al onze verkiezingsthema’s passen”, zegt Jacqueline Pol, nummer 2 op de kandidatenlijst voor waterschap Vallei en Veluwe. “Vanzelfsprekend zijn er per waterschap ook nog regionaal getinte speerpunten. Het waterbeheer is nu eenmaal niet overal in Nederland hetzelfde.” De vijf landelijke speerpunten zijn:
1. Voor onze kinderen. Ook zij hebben recht op droge voeten en schoon water.
2. Mensen echt serieus nemen. En luisteren naar de goede ideeën en kennis van de burgers.
3. Wateroverlast door hoosbuien slim aanpakken. En droogteproblemen tegengaan.
4. Geen viezigheid in ons water.
5. Plezier met water. Aandacht voor alle mogelijke manieren van waterrecreatie, inclusief bewegen en sporten.