Sweco en Arcadis krijgen samen de opdracht voor een planstudie voor een Sterke Lekdijk van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. De raamovereenkomst kent een looptijd van twee jaar met een optie voor nog eens twee jaar. De potentiële waarde van het contract is minstens 2 miljoen euro. Dat maakten Arcadis en Sweco donderdag 23 november bekend.

Het programma Sterke Lekdijk bestaat uit zeven dijkversterkingen tussen Amerongen en Schoonhoven en kent een lengte van 55 kilometer. Het programma maakt deel uit van het Deltaplan Waterveiligheid. Het gebied tussen Amerongen, Amsterdam en Gouda moet de komende jaren beter beschermd worden tegen overstromingen vanuit de Nederrijn en Lek. Als de noordelijke Lekdijk doorbreekt, kan een groot deel van de Randstad, tot Amsterdam aan toe, overstromen. Dat kan tot een schadepost van tientallen miljarden euro’s leiden met een potentieel gevaar voor meer dan een miljoen inwoners. Uit toetsingen van deze dijken blijkt verbeteringen op het vlak van binnenwaartse stabiliteit en ‘piping’ noodzakelijk zijn.

Ondersteuning
Arcadis en Sweco ondersteunen de projectteams van het hoogheemraadschap in de verkennings- en planstudiefase. Daarnaast coördineert het duo onderzoeken en ondersteunen ze de opdrachtgever met kennisontwikkeling- en uitwisseling. Het resultaat van het project is een Sterke Lekdijk, die in 2028 voldoet aan de nieuwe normen voor waterveiligheid.

Deelprojecten
In februari van dit jaar startte het Hoogheemraadschap al met onderzoek naar twee deelprojecten. Het gaat om de dijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen en de dijk bij Salmsteke. Het traject Wijk bij Duurstede-Amerongen kreeg prioriteit omdat versterking daar het meest nodig is. Bij Salmsteke onderzoekt het waterschap of de versterking samen met andere ruimtelijke ontwikkelingen kan worden uitgevoerd. De echte werkzaamheden starten op zijn vroegst in 2020 starten.

Voordeur
Dijkgraaf Patrick Poelmann signaleerde al in 2010 de zwakke plek in dijkring 14. In Utrecht zijn de noordelijke Hollandse IJsseldijk en de Meerndijk onderdeel van dijkring 14 en zij zouden de rest van de Randstad moeten beschermen als de Lekdijk doorbreekt. De noordelijke Hollandse IJsseldijk en de Meerndijk kunnen hun functie echter niet vervullen want ze zijn twee tot drie meter te laag. De Hollandse IJsseldijk loopt dwars door de historische stadjes Oudewater en Montfoort, dus ophogen is geen optie. Vandaar dat de Lekdijk wordt aangepakt om zo het water ‘bij de voordeur’ tegen te houden.

Risicobenadering
Sinds 1 januari 2017 gelden nieuwe normen. Er is nu sprake van basisveiligheid voor alle inwoners in Nederland. De kans op overlijden door een overstroming mag in 2050 nergens groter zijn dan één op de 100.000 per jaar. Waar grote groepen slachtoffers kunnen vallen of grote schade kan optreden door overstromingen, is een hoger beschermingsniveau wenselijk. Ook waar drinkwatervoorzieningen, ziekenhuizen, gasinstallaties of andere zogenoemde ‘vitale functies’ aanwezig zijn, zijn extra investeringen mogelijk.