Koeltoren meest waarschijnlijke besmettingsbron legionella-uitbraak Gent

Een koeltoren is volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid de meest waarschijnlijke besmettingsbron van de legionella-uitbraak (foto: Pixabay).

Het Belgische nationaal referentiecentrum heeft een genetische overeenkomst gevonden tussen een legionellamonster uit één van de 17 onderzochte bedrijven in Gent en vijf besmette patiënten. Dat is volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid een zeer sterk wetenschappelijk bewijs dat deze vijf patiënten ziek zijn geworden door een infectie met legionellabacteriën uit de koeltoren van dit bedrijf.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft bij de start van de uitbraak begin mei analyses gedaan op basis van de plaatsen waar patiënten komen (woon- en werkplaats, verplaatsingen) en de wind in de besmettingsperiode en zo bedrijven geselecteerd om te onderzoeken. De ondernemingen hebben allemaal grotere koeltorens waardoor ze volgens het Agentschap de meest waarschijnlijke kandidaten om de bron van deze uitbraak te zijn. De meeste patiënten komen uit Evergem, maar er zijn ook enkele Gentenaren besmet

Nu blijkt dat de monsters uit het koeltorenwater van 1 bedrijf en vijf patiënten overeenkomen.Het bedrijf in kwestie heeft sinds 15 mei herhaaldelijke desinfecties uitgevoerd waardoor het besmettingsrisico volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid onder controle is. De legionella-uitbraak maakte tot nu toe 32 slachtoffers, waaronder 2 dodelijke.

Koeltorens ontsmetten
Al in een eerder stadium van het onderzoek werden alle 17 onderzochte bedrijven gecontacteerd om hun koeltorens te ontsmetten. Het bedrijf heeft van het Agentschap de opdracht gekregen hun koeltorens dagelijks te blijven ontsmetten en dagelijks monsters te nemen. Als dat ontsmettingsregime niet haalbaar is voor het bedrijf, moeten zij hun koeltorens stilleggen.Ook als uit een van de monsters zou blijken dat er toch opnieuw een legionellagroei is in de installatie boven de norm van 100.000 kve/l, zal het Agentschap de opdracht geven aan het bedrijf om hun koeltorens stil te leggen voor reiniging en desinfectie.

Nieuw beheersplan
Deze dagelijkse ontsmetting van de koeltoren moet het bedrijf blijven doen totdat zij het beheer van hun koeltoren veranderd en verbeterd hebben. Zij moeten daarvoor hun systeem doorlichten en uiterlijk 7 juni een nieuw beheersplan voorleggen. Het Agentschap zal dat beheersplan evalueren en zich daarvoor laten bijstaan door experts. Inmiddels loopt er een strafrechtelijk onderzoek waarbij een onderzoeksrechter is aangesteld.

Legionellarisico’s Nederland
Nu België heeft te maken met een legionella-uitbraak rijst in Nederland de vraag of dat hier ook kan. Volgens het ministerie van IenW biedt de Wet milieubeheer voldoende mogelijkheden om legionellarisico’s van natte koeltorens te beheersen. Maar van de helft van die koeltorens is de locatie onbekend, meldt WaterForum in een eerder bericht.