Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Koelwater in de toekomst | 8 juli

8 juli

TECHTALK ‘KOELWATER IN DE TOEKOMST TERWIJL HET BUITEN WARMER WORDT… HOE GAAN WE DAT DOEN?’ 8 JULI 2021

Hoe krijgen we ook grotere industriële koelwatersystemen in de nabije toekomst duurzamer? Een grote uitdaging waarbij je moet denken aan minder energie- en waterverbruik en in ieder geval minder chemicaliën voor zover die dan nog noodzakelijk blijken te zijn. RWS heeft in haar nota van begin 2020 laten blijken op het spoor te zitten van chemicaliënvrij koelen en bij de herziening van de BREF, de Europese regelgeving op koelwatergebied, wordt – als de voortekenen ons niet bedriegen – ook een sterke voorkeur uitgesproken voor het verminderen van het chemicaliënverbruik.

Het duurt waarschijnlijk nog wel enige tijd voordat er voldoende betrouwbare technieken op de markt beschikbaar zijn die ervoor kunnen zorgen dat corrosie-inhibitoren, anti scalants en biocides overbodig zijn geworden. Dat betekent niet dat er op dit moment helemaal geen alternatieven zijn. Zij het nog sporadisch, worden in de industrie al andere technologieën toegepast en deze ontwikkeling zal zich de komende jaren ongetwijfeld voortzetten. De ervaringen met een toepassing bij een grote koelwaterinstallatie worden tijdens dit webinar op donderdag 8 juli van 14.00 – 15.30 uur gepresenteerd.

Verschijnselen

Op dit moment worden nog steeds veel problemen ondervonden met het in goede staat houden van koelwaterinstallaties. Een van de meest terugkerende verschijnselen waar bijna ieder koelwerk wel een keer mee te doen krijgt, is het optreden van biologische groei met alle gevolgen van dien (Legionella, corrosie MIC et cetera). Een industrieel gebruiker van koelwater vertelt over de ervaringen op dit gebied in de praktijk.

TechTalk

In deze TechTalk wordt ook ingegaan op het verhogen van het rendement van chloorbleekloog, het meest toegepaste biocide, het online meten van de microbiologische groei in koelwater door middel van ATP-sensoren en een lid van de expertgroep Biociden licht de wetgeving rond biocidegebruik in water toe.

Maar ook een nieuwe generatie van conditioneringsmiddelen komt aan de orde die moet leiden tot minder gebruik van water en chemicaliën. En het hergebruiken van andere waterstromen die vrijkomen zoals het effluent van biologisch gezuiverd afvalwater en speciaal voor dit doel opgevangen regenwater, dat al of niet na een extra reinigingsstap als make up water bij koelsystemen kan worden ingezet, worden in een presentatie toegelicht.

Al met al voldoende aanknopingspunten waardoor met vertrouwen naar de toekomst kan worden gekeken; uiteindelijk zal het lukken ook koelwaterbehandeling een stuk duurzamer te maken.

Meer informatie over aanmelden via de onderstaande link.

TechTalk ‘Koelwater in de toekomst terwijl het buiten warmer wordt… hoe gaan we dat doen?’ 8 juli 2021

Gegevens

Datum:
8 juli