Afvalwaterzuivering Zwanenburg
Afvalwaterzuivering Zwanenburg (foto: Rijnland).

Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat de afvalwaterzuivering Zwanenburg renoveren en uitbreiden. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft daarvoor een krediet toegekend van 98,3 miljoen euro. Renovatie is hard nodig, omdat van belangrijke onderdelen van de zuivering de technische levensduur al ruimschoots is overschreden. De modernisering gaat gepaard met verduurzaming, al blijft de zuiveringstechniek gelijk.

Met de uitbreiding van awzi Zwanenburg komt er een einde aan de bestaande awzi’s Haarlem-Schalkwijk en Heemstede. Deze zijn aan het einde van hun technische levensduur en worden gedemonteerd. Daarvoor in de plaats komen twee afvalwatertransportgemalen en twee persleidingen tussen Haarlem-Schalkwijk en Zwanenburg. De awzi Zwanenburg verwerkt dan al het afvalwater van ruim 145.000 huishoudens in drie gemeenten (Haarlem, Haarlemmermeer en Heemstede) en verwerkt zo’n 8400 kubieke meter afvalwater per uur.

Energiebesparing
De verduurzaming is geen gevolg van de toepassing van innovatieve zuiveringstechnieken. Omdat het bij awzi Zwanenburg gaat om een uitbreiding van de huidige installatie, heeft Rijnland besloten vast te houden aan de traditionele zuivering op basis van zuurstof en actief slib. “De duurzaamheid zit vooral in de nieuwe blowers”, zegt de woordvoerster van het waterschap. “Zo’n 80 procent van de energie gaat op aan het in bedrijf nemen van blowers om zuurstof in het zuiveringsproces te brengen. Bovendien wordt het dienstgebouw aardgasvrij.” Het energieverbruik van de afvalwaterzuivering neemt hierdoor met circa 15 procent af.

Ontwerp door Arcadis
Ingenieursbureau Arcadis heeft het ontwerp gemaakt voor de twee afvalwatertransportgemalen, de twee persleidingen vanuit Haarlem-Schalkwijk, de uitbreiding en renovatie van awzi Zwanenburg en een slibtransportleiding van awzi Zwanenburg naar awzi Haarlem-Waarderpolder, waar het slib zal worden vergist. Arcadis ondersteunt het Hoogheemraadschap bovendien in de uitvoering. Dit jaar staat in het teken van de voorbereidingen. Naar verwachting start de bouw in 2022 en zal het totale systeem in 2025 gebruik worden genomen. Het hele project wordt aanbesteed in drie deelopdrachten: het realiseren van twee afvalwatertransportgemalen, het aanleggen van twee persleidingen en een slibleiding en het renoveren en uitbreiden van de zuivering Zwanenburg. Per deelopdracht zal een aannemer worden geselecteerd.

plattegrond persleidingen
De bestaande awzi’s Haarlem-Schalkwijk en Heemstede worden vervangen door twee afvalwatertransportgemalen, via persleidingen (geel en blauw) gekoppeld aan awzi Zwanenburg. Verder komt er een slibtransportleiding (rood) van awzi Zwanenburg naar awzi Haarlem-Waarderpolder, waar het slib zal worden vergist (bron: Arcadis).