Afsluitdijk wordt ‘Nachtwacht’ van de waterbouw

Met de onthulling van een ‘Spiegelsteen’ in de dijk gaven minister Schultz en de gedeputeerden Klaas Kielstra van provincie Friesland en Cees Loggen van provincie Noord-Holland de aftrap voor het icoonproject. Voor het kunstwerk ‘Nachtwacht’ is in totaal 13 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag wordt betaald door de ministeries van IenM (8 miljoen euro) en OCW (2 miljoen euro) en de provincies Friesland en Noord-Holland (3 miljoen euro). De komende jaren wordt de Afsluitdijk niet alleen opgepimpt, maar ook daadwerkelijk versterkt met onder meer nieuwe keersluizen en extra pompen om klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden. Voor die versterking is een budget van 831 miljoen euro versterkt. 

Spiegelstenen
Naast de onthulling van de eerste Spiegelsteen in de dijk werden zes Spiegelstenen uitgereikt aan mensen die veel voor de Afsluitdijk hebben betekend. De lichtreflecterende Spiegelstenen zijn gemaakt van oude basaltblokken en zij zijn een ode aan de 5.000 werknemers die de 32 kilometer lange dijk met de hand hebben gebouwd. Onder meer de familie van Cornelis Lely, de geestelijk vader van de Afsluitdijk en de architecten van het nieuwe Masterplan van de Afsluitdijk, Yttje Feddes en Paul de Ruiter, ontvingen een spiegelsteen.

Plannen
Daan Roosegaarde gaat in 2016 en 2017 zestig sluizen voorzien van een retro-reflecterende laag die oplicht door de koplampen van passerende auto’s. Er is geen licht te zien als er geen auto’s rijden. De 32 kilometer lange Afsluitdijk krijgt daarnaast een retro-reflecterende geleiderail die alleen oplicht door de koplampen van passerende auto’s. Verder komen er drie lichtgevende, energieopwekkende vliegers en kweekt Studio Roosegaarde lichtgevende algen die zodra ze in beweging komen, licht gaan geven. Tijdens de presentatie konden de aanwezigen genieten van het kunstwerk ‘Waterlicht’. Met dit lichtspektakel wilde Roosegaarde laten zien tot waar het water zou reiken zonder de bouw van de Afsluitdijk.