Lars van Rouwendaal en Marisol Irias Mata (foto: Pieter Magielsen/NFP).

Twee afgestudeerden van de Hogeschool Windesheim hebben de Waterbouwprijs 2022 gewonnen in de categorie HBO. De eerste prijs in de categorie WO ging naar Marisol Irias Mata van TU Delft.

De prijzen zijn tijdens de Waterbouwdag op 17 november uitgereikt door juryvoorzitter Dirk-Jan Walstra van Deltares. Lars van Rouwendaal en Berend Schmidt, afgestudeerd aan Hogeschool Windesheim, wonnen met hun afstudeerproject ‘Innovatieve Kadeconstructies’. De meeste kadeconstructies zijn traditioneel ontworpen uit een combinatie van beton en staal. Berend en Lars hebben onderzocht of er nieuwe, innovatieve, kadeontwerpen beschikbaar zijn die bijvoorbeeld qua kosten en duurzaamheid beter scoren dan traditionele kadeconstructies. Hiertoe hebben ze een aantal ontwerpen vergeleken met een tweetal referentiekades. Het blijkt dat kostenbesparingen van 25 procent mogelijk zijn voor de onderzochte locatie.

Jury onder de indruk

De jury was onder de indruk van de grondige onderzoeksmethoden die Van Rouwendaal en Schmidt hebben toegepast: “De evaluatie op basis van monetaire en milieukosten is een voorbeeld voor toekomstige onderzoeken. Al met al is het rapport een mooie proeve van bekwaamheid met een goede breedte in de studie. Dat de technisch inhoudelijke invulling daardoor wat minder aandacht heeft gekregen is begrijpelijk en kan hopelijk in vervolgonderzoek verder worden opgepakt.”

Numeriek model voor inschatten golfbelasting

Marisol Irias Mata, afgestudeerd aan de TU Delft, won met haar afstudeerproject ‘Numerical estimation of wave loads on crest walls on top of rubble mound breakwaters using OpenFOAM’, dat zij in september 2021 afrondde. Voor nieuwe of samengestelde constructies, zoals een kroonmuur bovenop een golfbreker van puin, zijn in veel gevallen geen specifieke ontwerprichtlijnen beschikbaar. Over het algemeen worden beschikbare empirische formuleringen ontwikkeld voor specifieke, meestal geschematiseerde ontwerpen en omstandigheden. Complexe ontwerpen vereisen daarom fysieke schaal en/of gedetailleerde numerieke modellering. Irias Mata onderzocht de voorspellende mogelijkheden van een numeriek model om de golfbelastingen op de kruinwand in te schatten. Het bleek dat het model in staat was om de hoogste door golven veroorzaakte krachten binnen 20 procent van de gemeten waarden te voorspellen. Bovendien toonde de studie aan dat een specifiek type randvoorwaarde tussen het wateroppervlak en de structurele elementen om het lucht-watermengsel weer te geven, alleen nodig was voor extreme golfcondities. Het opnemen van een turbulentiemodel had nauwelijks invloed op de modelprestaties.

‘Uitzonderlijk hoog niveau’

Het onderzoek van Irias Mata werd door de jury beoordeeld als ‘van uitzonderlijk hoog niveau’. “Het opzetten en vervolgens succesvol kalibreren van een CFD-model verdient op zich al een compliment. Toch waren we vooral onder de indruk van de analyse van de berekende en waargenomen golfbelastingen. Het toonde duidelijk de toegevoegde waarde van het numerieke model aan, aangezien het in staat is om een meer gedetailleerde voorspelling te geven van de golfbelastingen over de constructie in vergelijking met het fysieke schaalmodel”, aldus de jury.

Innovatief gehalte en duurzaamheid

De Waterbouwprijsjury heeft de afstudeerprojecten beoordeeld op onder meer het innovatieve gehalte, ofwel de mate waarin nieuwe elementen worden toegevoegd aan bestaande kennis, de praktische toepasbaarheid van het resultaat en multidisciplinaire benadering. Ook de mate waarin het project bijdraagt aan de duurzaamheid van de sector speelt een belangrijke rol.

Waterbouw en jongeren

Het doel van de Waterbouwprijs is om de waterbouw met vernieuwde energie onder de aandacht van jongeren te brengen. Volgens de initiator van de prijs, de Vereniging van Waterbouwers, heeft de waterbouwsector behoefte aan goed opgeleide werknemers op alle niveaus. Die zijn nodig om zowel in Nederland als elders ter wereld waterbouwkundige projecten uit te voeren. Elk jaar stelt de Vereniging van Waterbouwers studenten die afstuderen aan HBO of Technische Universiteit in de richting Waterbouwkunde (of aanverwante studierichtingen) in de gelegenheid hun afstudeerproject te laten meedingen naar de jaarlijkse Waterbouwprijs.

Eerdere winnaars van de Waterbouwprijs.