De aannemer gebruikt bij het nieuwe gemaal De Poel natuurlijke materialen zoals een sedumdak en wandbekleding van hergebruikt hout (illustratie Scheldestromen).

Aannemer Van Boekel Bouw & Infra start in ’s-Heer Abtskerke voor waterschap Scheldestromen met de bouw van het nieuwe gemaal De Poel. De geraamde aanneemkosten zijn fors hoger uitgevallen vanwege corona en de oorlog in Oekraïne. De onzekerheid in beschikbaarheid van materialen en materieel leidde tijdens de voorbereiding van het project tot buitenproportionele prijsverhogingen. Hierdoor zijn de kosten voor bijvoorbeeld de in- en uitstroomvoorzieningen gestegen, door prijsstijgingen van onder andere wapeningsstaal en stalen damwand.

Waterschap Scheldestromen vergroot de capaciteit van het gemaal van 220 naar 270 m3 per minuut ten opzichte van het oude gemaal. De huidige vijzelpompen hebben niet genoeg capaciteit bij hevige regenval om het gebied droog te houden. Hierdoor werd de bestaande capaciteit niet goed benut, gaf bestuurslid Wim van Gorsel (ZLTO) vorig jaar in een algemene vergadering aan.

Grotere pompen

De nieuwe en grotere pompen zullen volgens het waterschap rustiger draaien waardoor ze minder snel slijten. Ook zijn de pompen energiezuiniger en daarmee duurzamer in gebruik. De aannemer gebruikt de huidige leidingen in het gemaal opnieuw. Zo wordt één leiding ingezet als vispassage en één als terugstroomleiding zodat het waterschap in tijden van droogte water kan inlaten. De kosten van het project zijn geraamd op 9,1 miljoen euro. Het project ontvangt 3.350.000 euro subsidie uit het Europese programma POP-3. De aannemer past natuurlijke materialen toe, zoals een sedumdak en wandbekleding van hergebruikt hout.

Hogere kosten

De geraamde aanneemkosten zijn fors hoger uitgevallen vanwege corona en de oorlog in Oekraïne, blijkt uit stukken op de site van Scheldestromen. De onzekerheid in beschikbaarheid van materialen en materieel leidde binnen één jaar tot buitenproportionele prijsverhogingen van 40 tot 60 procent. Hierdoor zijn de kosten voor bijvoorbeeld de in- en uitstroomvoorzieningen gestegen, door prijsstijgingen van onder andere wapeningsstaal en stalen damwand. Verder is er sprake van hogere interne personeelskosten door een langere bouwperiode en hogere kosten voor de elektra installatie door prijsstijgingen en beschikbaarheid.

Verbeterde afvoer

De twee visvriendelijke pompen van het nieuwe gemaal kunnen 270 m3 water per minuut afvoeren, een verhoging van 50 m3 per minuut ten opzichte van het oude gemaal. Dit verbetert de afvoer van water in extreme situaties, het peilbeheer onder dagelijkse omstandigheden en het draagt bij aan de doelen van schoon water in de Kaderrichtlijn Water (KRW). In het voorjaar van 2024 moeten het nieuwe gemaal en de vispassage functioneren. Het huidige gemaal blijft in werking totdat het nieuwe gemaal is getest en werkt.