Minister Cora van Nieuwenhuizen tijdens haar bezoek aan Varik-Heesselt (foto: Twitter).

‘De geul is misser van de eeuw’, ‘Dorpsbewoners kwellen weg’ en ‘Geul is einde van de fruitteelt’. Het zijn slechts enkele leuzen waarmee ruim honderd inwoners van Varik en Heesselt maandagochtend protesteerden tegen de aanleg van een nevengeul. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bezocht Varik om zo een weloverwogen besluit te kunnen nemen over de waterveiligheid in het gebied.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet binnenkort een keuze maken uit twee voorkeursalternatieven. Het gaat om dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden en om de aanleg van een binnendijkse hoogwatergeul ter hoogte van Varik en Heesselt in combinatie van dijkversterking.

Bestuurders zijn verdeeld
De stuurgroep Varik-Heesselt, die bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, gemeenten Neerijnen en Tiel en Waterschap Rivierenland, moet samen voorkeursalternatief voordragen, maar is het onderling niet eens. De gemeente Neerijnen en Waterschap Rivierenland zijn tegen de nevengeul terwijl de gemeente Tiel en de provincie zijn uitgesproken voorstanders zijn.

Advies van inwoners
“Juist het advies van de mensen die hier wonen is van belang. Die kennen het gebied, kennen de historie van het gebied. Zij kunnen het vaak nog beter inschatten dan wij vanuit Den Haag of vanuit elders, dus ga ik met de mensen in gesprek”, stelde de minister. Van Nieuwenhuizen was maandagochtend overigens niet van plan om aan wie dan ook enige toezeggingen te doen. “Ik doe vandaag geen uitspraken, ik hoop juist deskundig advies te krijgen van mensen die dit gebied goed kennen.” De minister belooft wel dat zij de beslissing niet op de lange baan zal schuiven.

Petitie
Actiegroep Waalzinnig bood de minister tijdens het bezoek een petitie aan met 450 handtekeningen tegen de aanleg van de geul. Ook kreeg Van Nieuwenhuizen een mand met streekproducten. Een leuk gebaar, maar tevens ook een noodkreet. Als de nevengeul er komt, moeten de tuinders het veld ruimen.

Via een spandoek in de bomen wordt duidelijk hoe hoog het water kan komen bij een overstroming. (foto: Waalzinnig).

Badkuip
De aanleg van de nevengeul staat ter discussie omdat de inwoners van Varik en Heesselt bang zijn dat zij in een badkuip belanden. Bij hoogwater loopt de geul snel vol. Volgens de actiegroep Waalzinnig en ingenieur Frank Spaargaren is er in zo’n geval amper tijd om van het eiland af te komen. De actiegroep Waalzinnig is vooral bang voor het kwelwater. Door ‘piping’ kan de dijk dan worden ondermijnd. Met een spandoek dat hoog in de bomen was opgehangen maakten de inwoners duidelijk aan de minister hoe hoog het water bij een dijkdoorbraak komt te staan.