Afvalwater uit kassen moet per 1 januari 2021 extra worden gezuiverd. (foto: Waterschap Rivierenland).

De gemeente Zaltbommel en Waterschap Rivierenland starten 20 april met de aanleg van een gezamenlijke afvalwaterzuivering en riolering in de Bommelerwaard. Doel is om water met bestrijdingsmiddelen en meststoffen uit de hele Bommelerwaard apart te zuiveren. De tuinders betalen 1,7 miljoen van de 5 miljoen die de leiding en zuivering in totaal kost.

De provincie Gelderland, Dunea en de Europese Unie financieren de rest. Als alles volgens planning verloopt, voert eind 2020, ruim 250 hectare aan glastuinbouw het afvalwater uit de kassen af via 54 pompen en 35 kilometer rioolleiding. Sommige bedrijven gaan dat doen met vrachtwagens. Dit water gaat naar een speciale filterinstallatie, die Waterschap Rivierenland bouwt bij de al bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie in Zaltbommel.
Het gaat bij de nieuw te bouwen voorzuivering in Zaltbommel om een oxidatief proces door een combinatie van uv-licht en waterstofperoxide. Leverancier van de techniek is Enthoven Techniek.

Minder hinder Dunea

Het gezuiverde water gaat vanuit Zaltbommel naar de Waal. De Afgedamde Maas, waar drinkwaterbedrijf Dunea water vandaan haalt, wordt niet meer met dit water belast. Hierdoor ondervindt drinkwaterbedrijf Dunea, dat haar water uit de Afgedamde Maas haalt, minder hinder bij het maken van drinkwater. De werkzaamheden kunnen plaatsvinden tijdens de aanpak van het coronavirus. Bij de uitvoering houdt de aannemer rekening met de richtlijnen van RIVM en de Rijksoverheid.