Een indrukwekkend gezicht: een hele batterij noodpompen langs het Noordzeekanaal (foto: Henno Schothorst/Twitter).

Bij gemaal IJmuiden, waarmee onder meer het waterpeil in het Noordzeekanaal wordt gestuurd, zijn 31 noodpompen geplaatst ter vervanging van twee superpompen die momenteel niet in bedrijf zijn. Een van die pompen ging in april kapot, de andere werd uit voorzorg uitgeschakeld. Het gemaal is van essentieel belang voor het waterbeheer van het noord-west Nederland.

De twee superpompen werden niet erg vaak ingeschakeld, maar zijn zeer belangrijk als er in korte tijd veel water moet worden afgevoerd, bijvoorbeeld bij felle regenbuien. Ze maken deel uit van een cluster van zes pompen, vier uit de jaren zeventig en twee uit 2004. Een van die twee ‘jonge’ pompen ging in april kapot en wordt nu onderzocht in Amsterdam. Voor alle zekerheid is zijn leeftijdgenoot ook buiten bedrijf gesteld, zolang niet bekend is wat het defect is aan de andere pomp. Minister Cora van Nieuwenhuizen schreef in juni in een brief aan de Tweede Kamer dat de pomp negen tot twaalf maanden buiten gebruik zal zijn. Zij wees erop dat het gemaal IJmuiden van groot belang is voor de waterhuishouding van het Noordzeekanaal, het Amsterdam-Rijnkanaal en omliggende gebieden.

Reservepompen
De twee pompen uit 2004 konden 100 kubieke meter water per seconde afvoeren, waarmee het gemaal in totaal 260 kubieke meter per seconde kan afvoeren. Die pompcapaciteit wordt nu ingevuld door 31 noodpompen. Het waterpeil in het Noordzeekanaal wordt op 40 centimeter onder NAP gehouden. Vandaar dat op twee locaties bij het sluizencomplex pompen zijn geïnstalleerd om genoeg capaciteit te houden. Aan de Steigerweg bij de Kleine Sluis staan er zeventien en bij de Middensluisweg nog eens veertien. Rijkswaterstaat beschikt weliswaar over een aantal eigen pompen voor calamiteiten, maar besloot daarvan slechts de helft in IJmuiden te plaatsen. Zo kan de andere helft van de eigen pompen beschikbaar blijven voor mogelijke andere calamiteiten. De rest van de tijdelijke pompen in IJmuiden wordt door Rijkswaterstaat gehuurd.