Tijdens de viering van het jubileum van Nijhuis sprak Menno Holterman de aanwezigen toe. (foto: Jac van Tuijn).

Nijhuis Industries heeft zich de laatste jaren internationaal sterk uitgebreid en daarbij is de focus komen te liggen op het leveren van behandelingsapparatuur voor afvalwater gericht op het terugwinnen van reststoffen die geld opleveren. Volgens directeur Menno Holterman zijn de mogelijkheden wereldwijd immens. Bij gelegenheid van het 115-jarige bestaan van Nijhuis, sprak hij over de verschuiving van de wereldmarkt van het bouwen van zuiveringsinstallaties naar het creëren van waarden voor klanten ‘total benefits of ownership’.

In de wereld van 2050 met 9,7 miljard mensen is het ondenkbaar om afvalwater nog te behandelen alleen om te voldoen aan de lozingsnormen. Er zal noodzaak zijn om het gezuiverde zoete water opnieuw te gebruiken, zo voorspelde Holterman. Misschien voelen we dat in Nederland nog niet zo sterk, zo hield Holterman de aanwezige gasten voor, maar het is in het buitenland al op veel plekken realiteit. Nijhuis voert op dit moment wereldwijd zo’n 150 afvalwaterprojecten uit waarbij er al veel gericht zijn op het terugwinnen van waardevolle reststromen uit afvalwater.

Hergebruik

Een van de meest markante projecten die Nijhuis momenteel onder handen heeft, is de Organica natuurlijke waterzuivering die Nijhuis bouwt in Rusland bij een IKEA winkelcentrum. De installatie is een paar dagen geleden voor het eerst opgestart en gaat 1000 m3 afvalwater per dag behandelen. De zuivering is in een kas waar tropische planten groeien op de nutriënten van het afvalwater. Bezoekers aan het winkelcentrum kunnen de kas bezichtigen.

Wereldleider

De geschiedenis van Nijhuis ligt vooral in het zuiveren van afvalwater van slachterijen. Grondlegger van het bedrijf Gé Nijhuis heeft aan die sector heel veel DAF-installaties (Dissolved Air Flotation) geleverd en inmiddels is het bedrijf hierin wereldleider geworden. Volgens Holterman blijft nog teveel waarde onbenut. Hij bracht als nieuws naar buiten dat onlangs een overeenkomst is getekend met slachterij Esbro in Well. Nijhuis gaat daar alle vet uit het afvalwater omzetten naar biobrandstof zodat het bedrijf geen fossiele brandstof hoeft in te kopen voor het opwarmen van proceswater.

Voorkomen van schaarste

De afgelopen tien jaar heeft Nijhuis veel tijd en kennis gestoken in innovatieve waterbehandelingstechnologie die het mogelijk maakt om waarde te creëren uit afvalwater. Holterman: “De volgende tien jaar gaan we ons richten op het creëren van welvaart. Biobrandstof, schoon water, nutriënten zijn voorbeelden van reststoffen die schaarste kunnen voorkomen zodat economieën kunnen blijven groeien. Nijhuis wil daarin bijdragen en startende ondernemers meenemen. Een voorbeeld daarvan is Semilla Sanitation. Een van de sprekers op het jubileum was Semilla-directeur Peter Scheer. Hij vertelde hoe hij door Nijhuis ondersteund wordt om zijn mobiele toiletsysteem verder heeft kunnen ontwikkelen en vermarkten. Een Semilla sanitation hub wordt momenteel gebouwd in een vluchtelingenkamp in Jordanië waarbij het effluent wordt gebruikt voor irrigatie.