Zaans Medisch Centrum gaat Pharmafilter toepassen 

Het Zaans Medisch Centrum is het eerste ziekenhuis in Noord-Holland en het vijfde ziekenhuis van Nederland dat deze techniek en werkwijze gaat toepassen. Het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft was in 2012 het eerste ziekenhuis in Nederland waar het Pharmafilter concept werd ingevoerd. Daarna volgden onder meer ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen dat 2,6 miljoen euro investeerde in het systeem dat in 2013 in gebruik is genomen. Ook het Sint Fransiscus Gasthuis in Rotterdam werkt sinds de zomer van dit jaar met het systeem. 

Vermalers
Het Pharmafilter-systeem bestaat uit vermalers die op diverse afdelingen binnen het ziekenhuis staan. Deze vermalers zijn via de riolering gekoppeld aan een zuiveringsinstallatie op het buitenterrein van het ziekenhuis. In de vermalers kunnen medewerkers onder andere biologisch afbreekbare po’s en urinalen, specifiek ziekenhuisafval en overgebleven voedsel deponeren. 
De installatie breekt het ziekenhuisafval voor een groot deel op biologische wijze af met als restproduct biogas en een sterk gereduceerd percentage restafval. Het afvalwater, onder meer afkomstig uit keukens, douches en toiletten, komt terecht in de Pharmafilter-installatie. Daar worden schadelijke stoffen als medicijnresten en giftige cytostatica (kankermedicatie) uit het water gefilterd en geoxideerd. Het gezuiverde schone water zal het Zaans Medisch Centrum hergebruiken voor onder andere het doorspoelen van de toiletten en de vermalers.

Veiliger
Het Pharmafilter-systeem draagt volgens het Zaans Medisch Centrum bij aan een veiliger patiëntenzorg. Door gebruik te maken van disposable po’s neemt de kans op de verspreiding van micro-organismen af. Bovendien hoeven verpleegkundingen de po’s niet langer in de bedpanspoeler te reinigen, waardoor ze tijd en energie besparen.  De invoering van Pharmafilter in het nieuwe ZMC is in nauwe samenwerking met de Alliantie nieuwbouw Zaans Medisch Centrum (ontwikkelcombinatie Vitaal Zorg Vast en ZMC) tot stand gekomen.