Op winnovatie.nl staan nu 132 innovatieve projecten. (beeld: Het Waterschapshuis).

Waterschappen en waterorganisaties onderzoeken en innoveren volop. Toch laten ze elkaar en de buitenwereld lang niet altijd zien wat ze doen. Daardoor wordt er niet optimaal gebruik gemaakt van bestaande kennis. Om hier verandering in te brengen lanceerde Het Waterschapshuis 1 oktober de website winnovatie.nl. Hier zijn nu zo’n 130 innovatieve projecten te zien. Winnovatie.nl is een initiatief van Het Waterschapshuis, STOWA en de Unie van Waterschappen.

Op winnovatie.nl wordt bij elk project wordt vermeld in welk stadium (onderzoek, proof of concept, pilot, implementatie) het zich bevindt. Daarnaast zijn bij alle projecten de projectpartners vermeld en kun je met één druk op de knop contact opnemen met de projectleider. Door kennis met elkaar te delen – ook in vroegere stadia van projecten –  hoeft niet ieder voor zich het wiel opnieuw uit te vinden en kunnen waardevolle samenwerkingen eerder, beter en kostenefficiënter tot stand komen.

Projecten en uitdagingen

De projecten op de website variëren van autonome datagestuurde waterzuiveringen tot circulair baggeren en van een Perceelwijzer tot een robot die 3D-onderwatermodellen levert. Op winnovatie.nl vind je de meest uiteenlopende oplossingen voor watervraagstukken. Ook kunnen bedrijven, start-ups, kennisinstituten, universiteiten, hogescholen en burgers op de pagina ‘challenges’ delen.

Ontstaan Winnovatie

De website komt voort uit Winnovatie, een besloten online samenwerkingsplatform van de drie Brabantse waterschappen De Dommel, Aa en Maas en Brabantse Delta dat vorig jaar op 1 oktober werd gelanceerd. Tot dusver zijn er op de nieuwe website negen waterschappen aangesloten. Ook Waternet en Het Waterschapshuis zelf zijn al aangesloten. De overige waterschappen, STOWA en De Unie van Waterschappen sluiten naar verwachting later dit jaar aan. Ook voert het Waterschapshuis gesprekken met de drinkwaterbedrijven.

Deelnemers zien kansen

Deelnemers van Winnovatie zijn blij met de ontwikkelingen. Mieke Gordijn uit het innovatieteam van Waterschap De Dommel zegt: “Zo’n openbare innovatie-etalage was al jarenlang een wens van ons. Nu kunnen we laten zien waar we mee bezig zijn, kennis delen, input ophalen en gericht samenwerken met allerlei partners en vakmensen.” Alice Fermont, binnen Waternet kartrekker van Winnovatie is het met haar eens: “De watersector is te groot om zonder slimme digitale hulp te weten wie waarmee bezig is. Winnovatie helpt ons ontdekken dat we niet alles zelf hoeven uit te vinden.”

Focus op samen

Vanuit Het Waterschapshuis is innovatiemakelaar Martijn van Berkel betrokken bij Winnovatie. “Als innovatiemakelaar is het mijn taak om innoverende waterschappers met elkaar te verbinden. Het zou alleen veel beter zijn als zij elkaar zelf weten te vinden. Een site als winnovatie.nl helpt hierbij. Als regieorganisatie helpt Het Waterschapshuis waterschappen bij de digitale transitie en we faciliteren de samenwerking op Winnovatie. Uiteindelijk is Winnovatie van alle deelnemers gezamenlijk. We hopen dat de site tot veel nieuwe samenwerkingen en innovaties gaat leiden.”