Een deel van de proeflocatie van de NAM verdween in zee. (Beeld: Persbureau Ameland).

De voormalige proeflocatie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in de Hollumer duinen op Ameland is dinsdagochtend tijdens de storm deels in zee terecht gekomen. De zandzakken die de locatie moesten beschermen tegen het hoogwater spoelden weg en de verontreinigde ondergrond belandde in zee. Daarmee zijn de Wadden nu voor de tweede keer dit jaar getroffen door een milieuramp.

Volgens Persbureau Ameland zijn de zandzakken die op 7 januari nog in de haast aan de zeezijde van de locatie zijn geplaatst, volledig weggespoeld en leeggezogen door de golven. ‘Het materiaal waar de big bags van zijn gemaakt valt door het geweld van de golven uiteen in draadjes en die vervuiling is vergelijkbaar met de piepschuim bolletjes van het verpakkingsmateriaal uit de containers die in de nacht van 1 op 2 januari 2019 boven de Waddeneilanden overboord sloegen. De draadjes zijn klein en licht, waaien weg en onder het zand’, aldus het Amelandse Persbureau.

Saneren
In de jaren zestig werd de locatie bij Hollum door de NAM aangelegd als gaswinningslocatie, maar er is nooit daadwerkelijk gas gewonnen. Vorig jaar werd door Rijkswaterstaat een nooddijk aangelegd, om de locatie te beschermen tegen hoog water en zijn er afspraken gemaakt over het saneren van het terrein. De Leeuwarder Courant meldt dat CDA-raadslid Jeroen de Jong van de gemeente Ameland poolshoogte nam en constateerde dat het hele strand naar olie ruikt.

Op Schiermonnikoog spoelde een container aan. (Foto: Twitter).

Containers
Tijdens de storm werd ook nog gezocht naar containers onlangs in zee terecht kwamen. Met een sleepboot werden twee gelokaliseerde containers aan wal gebracht. De Noordelijke waterschappen stelden verscherpte dijkbewaking in omdat op drift geraakte containers schade zouden kunnen veroorzaken aan de dijken en keringen. Bij de Kluttenplas bij Den Andel is waarschijnlijk de bovenkant van een container aangetroffen.

Waterstanden
In het Noorden en Westen van Nederland zorgden stormachtige wind in combinatie met springtij dinsdag voor hoge waterstanden, maar de verwachte waterstand van 4.20 meter bij Delfzijl werd niet gehaald. Een groot aantal keringen ging dicht en de scheepvaart werd stilgelegd, maar de rommel die op de dijken werd aangetroffen viel volgens de waterschappen wel mee.

West-Nederland
In het Westen van het land sloot Rijkswaterstaat dinsdagmiddag de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan de IJssel. De Hollandsche IJsselkering is een van de zes stormvloedkeringen die onder beheer staan van Rijkswaterstaat. Deze kering beschermt het laagste deel van Nederland, dat 6,76 meter onder NAP ligt.