In het project Boorterrein 2.0 vervangt AkzoNobel al het horizontale leidingwerk. (foto: AkzoNobel).

AkzoNobel heeft de levensduur van dertig kilometer transportleidingen van afvalwater van zoutboringen in de gemeenten Hengelo en Enschede verkeerd ingeschat. Het onderhouds- en inspectiesysteem was onvoldoende om de slechte staat van de leidingen voortijdig te signaleren. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken op 17 augustus in een brief aan de Tweede Kamer. Met deze brief geeft de minister gehoor aan een motie van Rob Jetten (D66) waarin hij vraagt om een evaluatie van het verscherpte toezicht op AkzoNobel.

Bij AkzoNobel was tussen 1994 en 2011 sprake van een zeer beperkt onderhouds- en inspectiesysteem, wat leidde tot een groot aantal lekkages, die zich vanaf 2012 in het leidingstelsel van AkzoNobel openbaarden. Volgens de minister is er wel sprake van een verzachtende omstandigheid omdat AkzoNobel het enige mijnbouwbedrijf is dat dit type pijpleiding gebruikt. ‘Door deze beperkte ervaring is mogelijk een verkeerde inschatting van de levensduur gemaakt’, aldus de minister.

Laks
Maar toen de toename van lekkages aan het licht kwam, heeft AkzoNobel daar vervolgens onvoldoende actief op gereageerd’, oordeelt Wiebes. In 2012 en 2013 was er sprake van drie lekkages per jaar en in 2014 steeg dit aantal naar veertien lekkages per jaar met als hoofdoorzaak slijtage van de transportleiding. ‘Pas nadat AkzoNobel onder verscherpt toezicht werd gesteld, is met voldoende urgentie op gereageerd.’ Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft het verscherpte toezicht op AkzoNobel inmiddels geleid tot verbetering van de kwaliteit van het pijpleidingnetwerk en het monitoringsysteem. Ook heeft het verscherpte toezicht een impuls gegeven aan het opsporen en saneren van putlekkages.

Verscherpt toezicht blijft van kracht
Het verscherpte toezicht van het Staatstoezicht op de Mijnen op AkzoNobel blijft van kracht totdat met voldoende zekerheid kan worden gesteld dat de leidingintegriteit van het inmiddels vernieuwde leidingstelsel adequaat is geborgd (1), de sanering van de bodem rond de vijftien lekkende putten goed verloopt (2) en de verlaten van inactieve cavernes met voldoende urgentie wordt uitgevoerd (3).
De transportleidingen functioneerden in de periode 1994 tot en met 2011 zonder veel problemen. SodM heeft AkzoNobel daar in 2014 en 2015 op aangesproken op de lekkages aangesproken, maar pas nadat AkzoNobel onder verscherpt toezicht is gesteld, is hier met voldoende urgentie op gereageerd.

Ontwikkelen specifieke norm niet nodig
AkzoNobel werkt in het project Boorterrein 2.0 aan de vernieuwing van het leidingnetwerk. Er ligt nu een betrouwbaar transportleidingen-netwerk en ook het onderhouds- en inspectieprogramma is verbeterd. Hoewel een nadere invulling via bijvoorbeeld een NEN-norm wenselijk zou kunnen zijn, is het ontwikkelen van een norm voor het leidingstelsel van één bedrijf niet opportuun, stelt Wiebes. Op basis van de huidige wetgeving is AkzoNobel al verplicht om een onderhouds- en monitoringsplan te maken. AkzoNobel heeft daartoe inmiddels een Pijpleiding Integriteit Management Systeem opgesteld en SodM zal toezien op de goede werking en uitvoering daarvan.