Boeren mogen waterputten slaan als zij minder dan 60 kuub per uur onttrekken. (foto: Wikimedia Commons).

Waterbeheerders van Wetterskip Fryslân brachten afgelopen week illegale waterputten in een straal van 1.500 meter rondom het Drents Friese Wold in kaart. Bij zestien bedrijven is een inventarisatie gedaan. In totaal werden er 25 illegale waterputten aangetroffen. Deze putten zijn door agrarische bedrijven niet gemeld bij het waterschap. De boeren krijgen nu een brief met daarin het verzoek om alsnog aan de meldingsplicht te voldoen.

Bedrijven hebben het recht om zelf putten te laten zetten, maar ze moeten het waterschap wel melden dat er een put is geslagen en hoeveel grondwater er wordt onttrokken. “Als dit boven de 60 kuub per uur zit, is een vergunning nodig”, zegt Hanneke Nieuwenhuis van Wetterskip Fryslân. Bij wijze van een steekproef bezochten de waterbeheerders zestien bedrijven die samen 30 geregistreerde putten gebruiken. In de praktijk bleken zij echter water te pompen uit 55 putten.  Volgens Nieuwenhuis verleenden de boeren alle medewerking tijdens de inventarisatie. Zij gaven aan welke putten ze momenteel nog meer gebruiken en dat ze het uit de grond pompen van water alsnog zullen melden.

Oproep aan bedrijven

Volgens het waterschap is dit een eerste stap om meer zicht te krijgen op grondwaterstanden en de mogelijke impact op nabijgelegen natuur. “Deze inventarisatie wijst uit dat de situatie in het veld verschilt van onze gegevens.” Op de website heeft Wetterskip Fryslân een oproep aan bedrijven geplaatst om alle pompen voor grondwater bij het Wetterskip te melden. “Er ligt ook een voorstel voor ons dagelijks bestuur om de situatie van het grondwater in ons beheergebied verder te onderzoeken. Het bestuur behandelt dit in het najaar. Hoe dat onderzoek er precies uitziet, kunnen we nog niet zeggen”, licht Nieuwenhuis toe.

Nog geen boetes

Aan de hand van de eerste inventarisatie zal het waterschap geen boetes uitdelen. “Boeren begrijpen dat het goed is om informatie  over de aanwezigheid van waterputten te delen en zij waren coöperatief bij het onderzoek. In goed overleg met de boeren brengen we de situatie nu in kaart. Mochten er boeren zijn die geen melding doen, dan gaan we in gesprek en in het uiterste geval zetten we onze reguliere handhavingsprocedure in. Maar we doen er alles aan om dat te voorkomen.”

Overzicht ontbreekt

Wetterskip Fryslân brengt de illegale waterputten in kaart naar aanleiding van de droogte en de mogelijke effecten daarvan op de natuur. Nieuwenhuis: “Doordat er meer putten gebruikt worden dan er geregistreerd zijn, hebben wij momenteel geen duidelijk zicht op de hoeveelheid water die uit de grond wordt gepompt. Ook de mogelijke invloed op de natuur is nog niet duidelijk.”