De waterpeilen in de sloten worden opgezet tot boven het maximum (foto: WDODelta).

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zet de waterpeilen in sloten, weteringen en kanalen op tot boven het normale maximumpeil. Zo wordt extra water vastgehouden en daarmee kan het waterschap een buffer opbouwen om bij aanhoudende droogte zolang mogelijk aan de watervraag te kunnen voldoen. De komende dagen wordt, na weken van droogte, eindelijk neerslag verwacht.

Het hoger opzetten van de waterpeilen geldt op dit moment alleen voor landelijk gebied en voor die regio’s waar de droogte merkbaar wordt. “Op dit moment heeft ons watersysteem nog voldoende ‘overcapaciteit’ om de waterpeilen extra hoog te zetten”, licht bestuurder Hans Pereboom toe. “In de afgelopen periode was de afvoer van de IJssel, het IJsselmeer en de Vecht ruim voldoende en relatief gunstig. We zien hierin een omslagpunt aankomen. Als we nu wachten, verliezen we kostbare tijd. En belangrijker nog: verliezen we kostbaar water.”

‘Nauwkeurig te werk’
De optie om waterpeilen extra op te zetten, dus tot boven het peil dat WDODelta normaliter als maximum aanhoudt, nam het waterschap ook tijdens de droge zomers van 2018 en 2019. Het bleek positief bij te dragen aan de beschikbaarheid van water voor de gebruikers: de inwoners, de natuur en de land- en tuinbouw. Pereboom: “Net als toen gaan we ook nu nauwkeurig te werk. Hoger gelegen gebieden hebben eerder last van de droogte – en dus ook eerder vraag naar water – dan bijvoorbeeld poldergebieden. Daarnaast letten we erop dat er geen schade voor derden uit voortvloeit.”

Stortvloed nodig
Het waterschap volgt de weersverwachting nauwlettend om bij een weersomslag tijdig te kunnen anticiperen. Na een wekenlange periode van droogte sloeg op 4 juni het weerbeeld om. Sindsdien is er op sommige plaatsen flink wat regen gevallen. Om de gevolgen van de uiterst droge maanden april en mei te herstellen, is echter een ware stortvloed nodig en die wordt voorlopig niet verwacht.

In de eerste week van juni is er op veel plaatsen in Nederland meer regen gevallen dan in de 2,5 maand daarvoor (bron: KNMI).