Wethouder Marcel Scheringa (Steenwijkerland) en dagelijks bestuurslid Hans Wijnen zetten 13 december hun handtekening onder de intentieovereenkomst voor de overdracht (foto: WDODelta).

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) neemt vanaf 2021 onder meer het beheer en onderhoud over van een aantal watergangen in de bebouwde kom in de gemeente Steenwijkerland. De kosten hiervan komen voortaan voor de rekening van het waterschap. Projecten om de gevolgen van extreem weer te verminderen pakken de partijen in de regio samen op.

Het waterschap heeft buiten de bebouwde kom de belangrijke aan- en afvoerwatergangen in beheer en onderhoud. “Dit willen we ook binnen de bebouwde kom, zodat we het aan- en afvoeren van water als geheel goed kunnen beheren”, zegt de woordvoerder van WDODelta.”Bovendien zijn in de Waterwet afspraken gemaakt over wie waar verantwoordelijk voor is. Het waterschap heeft daarmee ook een verantwoordelijk voor het watersysteem in het stedelijk gebied.”

Nieuwe criteria vastgesteld
WDODelta heeft nieuwe criteria vastgesteld om de watergangen in drie verschillende categorieën in te delen. Het waterschap onderhoudt straks de grotere watergangen. Bij de andere watergangen blijft het onderhoud bij de aanliggende eigenaren. “De komende tijd bepalen we samen met de gemeente welke watergangen onder welke categorie vallen. Met de nieuwe criteria zorgen we ervoor dat in het hele gebied van het waterschap gewerkt wordt met dezelfde uitgangspunten.”

Overdracht eind 2020
Na de overdracht eind 2020 betaalt het waterschap de kosten voor het beheer en onderhoud van de overgedragen watergangen. De gemeente heeft dan die kosten niet meer. Het waterschap en de gemeente gaan kijken welke afspraken verder nodig zijn. “Als een watergang of een gemaal niet op orde is, dan maken we hierover afspraken. Dat kunnen ook financiële afspraken zijn.”

Inwoners betalen indirect mee
De inwoners uit Zwolle en Meppel betalen zo indirect mee aan het waterbeheer in Steenwijk. “Maar dat geldt ook omgekeerd”, benadrukt de woordvoerder. “Het beheer en onderhoud van het stedelijk water in Zwolle is al overgedragen naar het waterschap. Zo willen we dat ook doen voor de gemeente Steenwijkerland en ook nog voor de gemeente Meppel.”

Blij met intentieovereenkomst
Wethouder Marcel Scheringa: “Ik ben blij met deze intentieovereenkomst, waarin we heldere afspraken maken en ook een tijdspad benoemen. Het beheer en onderhoud van ons stedelijk water komt bij het waterschap in goede handen te liggen.” Bestuurslid Hans Wijnen van WDODelta: “Mede door de extremen in het weer, zoals hevige regenbuien en tijden van droogte, krijgt waterbeheer zowel in landelijk als in stedelijk gebied een steeds belangrijkere rol. De extreem droge zomers van de afgelopen twee jaar brengen dat voor iedereen dichtbij.”