De rioolwaterzuivering in Terneuzen (foto: Scheldestromen).

Waterschap Scheldestromen heeft op rioolwaterzuivering Terneuzen te maken met lozingen die het zuiveringsproces verstoren. De stoffen die niet in het riool thuishoren komen uit de omgeving van Terneuzen, Sluiskil, Sas van Gent, Axel of Zaamslag. In samenwerking met de gemeente Terneuzen en de RUD Zeeland probeert het waterschap de herkomst van de lozingen te achterhalen.

De lozingen verstoren het biologische zuiveringsproces, waarvan de zuivering langere tijd hinder ondervindt. Om het zuiveringsproces weer optimaal te laten functioneren, moeten extra kosten worden gemaakt en extra personeel worden ingezet. Bovendien wordt het zuiveringsresultaat negatief beïnvloed en gaat gezuiverd water minder schoon terug de natuur in.

Verschillende lozingen, verspreid over de tijd
Op basis van metingen en analyses heeft het waterschap twee verschillende soorten lozingen onderscheiden, die beide onregelmatig voorkomen. In het eerste geval gaat het volgens het waterschap om een grote lozing van een toxische stof. Deze lozing vond in juni 2017 plaats en kwam in juli 2018 op exact dezelfde manier terug. De lozing is zo groot dat deze niet afkomstig kan zijn van een particulier. Het waterschap denkt dat deze lozing mogelijk vrijkomt bij bijvoorbeeld een jaarlijkse schoonmaak van een bedrijf of iets dergelijks. Daarnaast zijn er gemiddeld vier keer per jaar kleinere lozingen die het zuiveringsproces verstoren. Soms gebeurt dit twee keer per maand, maar soms ook een halfjaar niet. Bij deze lozingen worden stoffen als ammonium en fosfaat aangetroffen. De aanwezigheid van deze stoffen kan duiden op meststoffen.

Bacteriën sterven geheel of gedeeltelijk af
Nadeel van de lozingen is dat de bacteriën die het afvalwater zuiveren, de vervuiling niet aankunnen, waardoor ze geheel of gedeeltelijk afsterven. Het herstel van dit proces kan soms weken duren, omdat nieuwe bacteriën van andere zuiveringen aangeleverd moeten worden en/of het zuiveringsproces opnieuw moet worden opgestart. De lozing op de zuivering Terneuzen van juli dit jaar heeft het zuiveringsproces drie maanden verstoord.