Het zuiveringsproces op rwzi Soerendonk is ernstig verstoord. Het aanvoeren van nieuw slib moet een oplossing bieden. (foto: Waterschap De Dommel)

Op de rioolwaterzuivering Soerendonk is een verhoogde concentratie ammonium in het zuiveringsslib aangetroffen. Als gevolg daarvan werkte de biologische zuivering niet meer. De oorzaak van de verhoogde ammoniumwaarde is nog onbekend. Waterschap De Dommel is woensdag 22 augustus gestart met het verwijderen en het vervangen van al het zuiveringsslib. Inmiddels komt de zuivering langzaam weer in bedrijf.

Het waterschap onderzoekt nog wat de oorzaak is van de verstoring. Het is nog niet duidelijk of er in het proces iets mis is misgegaan of dat er verontreinigende stoffen in de zuivering zijn gekomen. De rioolwaterzuivering bestaat deels uit biologische installaties, waarbij gebruik wordt gemaakt van bacteriën. Deze bacteriën zijn gevoelig voor giftige stoffen of bepaalde stoffen in te hoge concentraties. Een scala aan stoffen kan de oorzaak zijn van de verstoring en daarom is onderzoek naar de herkomst van de problemen complex. De omgevingsdienst, de gemeente en het waterschap werken samen aan het onderzoek, maar zij hebben nog geen zicht op een mogelijke externe bron.

Slib verwijderen en vervangen
“Onze prioriteit ligt bij het weer volledig laten functioneren van onze zuivering. Daarom zijn we gestart met het verwijderen van al het inactieve zuiveringsslib. Dat is zo’n 6.000 m3. We hebben eerst de vijvers rondom onze zuivering leeggepompt. Het effluent is overgepompt naar de naastgelegen beek de Buulder Aa. Die vijvers samen bieden dan een opslagcapaciteit van zo’n 7.500 m3. Dat is ruim voldoende om het slib tijdelijk in op te slaan”, vertelt Femke van der Weide van waterschap De Dommel.

Innamestop afvalwater
Op het moment dat het slib uit de zuivering werd gepompt, is de inname van water op de zuivering stopgezet. Het stopzetten van gemalen kon het waterschap grotendeels zelf. De gemeente Cranendonck zorgde voor het sluiten van twee onderbemalingen en een campingeigenaar deed dat zelf. Van der Weide: “Waterschap De Dommel heeft tijdens het opstarten niet altijd afvalwater kunnen innemen. Er was echter voldoende ruimte binnen het rioolstelsel om dat water tijdelijk tegen te houden. Ook waren de weersvoorspellingen gunstig, waardoor mogelijke overstorten van het riool zijn voorkomen.”

Aanvoer nieuw slib
Vanuit andere rioolwaterzuiveringen is er met vrachtwagens nieuw, vers slib naar de rioolwaterzuivering in Soerendonk gebracht om het biologisch proces weer op orde te krijgen. Inmiddels is er al verbetering zichtbaar. Begin vorige week heeft het waterschap al vier vrachten ‘vers’ slib toegevoegd aan het verontreinigde slib om het zuiveringsproces te verbeteren. Dat leidde echter niet tot het gewenste resultaat waardoor het volledig vervangen van het slib noodzakelijk werd.

Zeldzaam
Het vervangen van slib op een rwzi is zeldzaam, maar komt wel vaker voor. Waterschap Groot Salland moest in 2015 de waterzuivering in Raalte resetten na een illegale lozing. En ook Waterschap Brabantse Delta kreeg problemen op de waterzuivering in Baerle Nassau na lozing van een onbekende stof. Ook rwzi Ruurlo van Waterschap Rijn en IJssel moest in 2016 al het slib vervangen om de zuivering weer op orde te krijgen. Volgens Van der Weide heeft rwzi Soerendonk niet eerder te maken gehad met zo’n ernstige verstoring van het zuiveringsproces.