Waterschap Amstel, Gooi en Vecht renoveert waterzuivering Naardermeer

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat de versleten waterzuiveringsinstallatie bij het Naardermeer renoveren. De installatie haalt fosfaat uit het Vecht-water vóórdat het water het Naardermeer instroomt. Na de zomer volgt de aanbesteding en gunning aan een aannemer voor de werkzaamheden die ongeveer een jaar in beslag nemen. 
Het waterschap is gestart met de voorbereidingen voor de renovatie. Hierbij kijkt het waterschap onder meer naar de ontwerp van de installatie, evenals de manier waarop nieuwe materialen het beste in het gebouw passen. De renovatie richt zich op de vervanging van pompen, de aansturing en elektra. Aan het gebouw zelf hoeft niets te gebeuren, dat verkeert volgens het waterschap in uitstekende staat.
Kosten: 1,68 miljoen euro
De kosten van de renovatie van de fosfaat-zuivering bedragen 1,68 miljoen euro. De  provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht bundelen de krachten om deze renovatie te realiseren. Zo draagt provincie Noord-Holland 1 miljoen euro bij, Natuurmonumenten 200.000 euro en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 480.000 euro. 
Waterkwaliteit
Waterschapsbestuurder Wiegert Dulfer: “Het is mooi dat drie partijen gezamenlijk de renovatie mogelijk maken. Defosfateren van het water dat het Naardermeer instroomt, is noodzakelijk voor een goede waterkwaliteit. Met de nieuwe installatie bereiken we in het Naardermeer het allerhoogste waterkwaliteitsniveau van ons gehele beheergebied. Dat is ook goed nieuws voor flora en fauna.”Gedeputeerde Cees Loggen: “Het Naardermeer is een prachtig gebied en maakt samen met de duinen, de Vechtplassen en de veenweidegebieden deel uit van het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, de zogenaamde Natura-2000 gebieden. De provincie zet zich in voor het behoud van deze natuurgebieden. We ondersteunen de natuurbeheerders en waterschappen bij het beheer van de gebieden, zodat iedereen er van kan blijven genieten.”Het Naardermeer is het oudste beschermde natuurgebied in Nederland. Het gebied is geliefd vanwege de vele waterplanten en bijzondere diersoorten, zoals de zeldzame purperreiger en de ringslang. Het Natura-2000-gebied ligt hoger dan de omgeving. Hierdoor stroomt er continu water via de ondergrond uit het meer weg. Het waterschap voert water uit de Vecht aan om het water op peil te houden. Dat water bevat meer fosfaat dan goed is voor de flora en fauna. De waterzuiveringsinstallatie haalt het teveel aan fosfaat uit het water.Otter

Directeur Natuurbeheer (Natuurmonumenten) Teo Wams: “De waterkwaliteit is heel belangrijk voor de natuur. In het Naardermeer leven veel soorten planten en dieren vanwege de goede waterkwaliteit, zoals de otter. Natuurmonumenten is daarom blij met de renovatie van de fosfaatinstallatie.”