Links Dagelijks Bestuurder Aa en Maas Peter van Dijk, midden directeur Aa en Maas Peter Verlaan en rechts directeur AquaMinerals Olaf van der Kolk. (foto: Aa en Maas).

Waterschap Aa en Maas wordt als eerste waterschap op 1 januari 2018 aandeelhouder van AquaMinerals, het samenwerkingsverband van de drinkwatersector dat teruggewonnen grondstoffen vermarkt. Naar verwachting zullen in de toekomst meerdere waterschappen zich bij het initiatief aansluiten.

Steeds meer waterschappen gaan grondstoffen leveren die zij terugwinnen uit afvalwater. Volgens Aquaminerals BV heeft Aa en Maas op dit moment zo’n 4500 ton aan grond- en reststoffen uit afvalwater die kunnen worden vermarkt. Het bedrijf gaat in 2018 een aantal grondstoffen voor Aa en Maas verkopen. Het gaat onder andere om fosfaat, teruggewonnen op de zuivering in Cuijk (en in 2018 ook in ’s-Hertogenbosch) en cellulose teruggewonnen op de zuivering in Aarle-Rixtel.

Afzetmarkt en onderzoek
Volgens Dagelijks Bestuurslid van Aa en Maas Peter van Dijk komt er dankzij het aandeelhouderschap voor Aa en Maas een groot netwerk van marktpartijen ter beschikking. “Dit ondersteunt ons niet alleen bij de afzet van de bestaande grondstoffen uit afvalwater, maar ook bij onderzoek naar nieuwe grondstoffen. Met deze beweging verwachten wij dat onze positie in de circulaire economie alsmaar waardevoller wordt.”

Waterschappen
AquaMinerals in Nieuwegein (voorheen Reststoffenunie) is geen nieuwe speler in de grondstoffenmarkt. Directeur van Aquaminerals Olaf van der Kolk: “Al meer dan twintig jaar zorgen wij voor de afzet van reststoffen namens de drinkwaterbedrijven. Calciet, ijzerslib en bijvoorbeeld filtergrind vinden nieuwe bestemmingen in onder andere de glas- en tapijtindustrie, land- en tuinbouw en de biogassector. Toetreding van een waterschap tot AquaMinerals is een logische vervolgstap. Schoon water is immers een gezamenlijke missie van de Nederlandse drinkwaterbedrijven én de waterschappen. Bovendien leveren beide zuiveringsprocessen tonnen grondstoffen op.”