De Waterinnovatieprijs 2019 introduceert dit jaar de categorie Dromenvanger. Deze categorie is bedoeld voor ideeën die nog niet rijp zijn voor de reguliere categorieën van de Waterinnovatieprijs. Deelnemers kunnen voor YouTube een vlog maken van hun prille idee en uit de drie meest bekeken vlogs wordt tijdens het Waterinnovatiefestival op 12 december in Utrecht een publiekswinnaar gekozen.

Ook is er dit jaar een nieuwe categorie voor innovaties op het gebied van Digitale transformatie. De Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank reiken de Waterinnovatieprijs elk jaar uit aan innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen: veiligheid, schoon water en voldoende water.

Meedoen

Waterschappen, bedrijven, belangenorganisaties, kennisinstellingen, overige overheden en particulieren kunnen van 2 september tot 7 oktober hun innovatieve waterprojecten inzenden via waterinnovatieprijs.nl. Een deskundige jury onder voorzitterschap van Lidewijde Ongering beoordeelt dit jaar de inzendingen voor de Waterinnovatieprijs 2019 op hun vernieuwende, duurzame en baanbrekende karakter. Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, neemt voor het derde jaar op rij het voorzitterschap op zich.

Jury

De vakjury bestaat verder uit Lotte de Bruijn (directeur van Nederland ICT), Merle de Kreuk (hoogleraar Waterkwaliteit aan de TU Delft), Katja Portegies (directeur Veiligheid en Water bij Rijkswaterstaat), Hendrik Postma (voorzitter van de Vereniging van Waterbouwers), Roy Tummers (directeur Water, VEMW), Lidwin van Velden (directievoorzitter van de Nederlandse Waterschapsbank) en Henk Volberda (hoogleraar innovatie en ICT aan de Universiteit van Amsterdam).