In het tweede deel van een serie korte filmpjes van Waterschap Limburg laat akkerbouwer Bert Merx zien hoe hij aardappeldrempels inzet om water vast te houden op zijn percelen: https://youtu.be/JhWCtT6HmPY. In periodes van droogte, zoals nu, komt dat water goed van pas. En hij voorkomt er, in geval van hevige regenval, wateroverlast in naburige dorpen mee. Bovendien spoelt de vruchtbare grond dan niet van zijn land af. Dat is slim omgaan met water! “Een telefoontje naar een fabrikant en wat euro’s,” vormen de investering. De opbrengst is dat meer dan waard. Met de filmpjes hoopt het waterschap andere agrariërs te inspireren ook watervasthoudende maatregelen te nemen. Geïnteresseerden zijn van harte welkom bij demonstraties op proeflocaties zodra de coronamaatregelen dat toelaten.

“Agrariërs doen al veel aan het verminderen van water- en modderstromen om wateroverlast in de dorpskernen in de dalen te voorkomen,” vertelt Josette Van Wersch, bestuurder bij Waterschap Limburg. “Vanwege de klimaatverandering vallen er echter steeds heftigere buien, met wateroverlast in de dorpen in de dalen als gevolg. Daarom werken we samen met de LLTB en natuurbeheerders in het kader van het programma ‘Water in Balans’ voor het Heuvelland aan goede ideeën om op de plateaus en de hellingen per vierkante meter circa 10 millimeter extra water vast te houden.”

In april bracht het waterschap al een boekje uit met de 15 door boeren en adviseurs als meest praktisch uitvoerbaar en economisch haalbaar beoordeelde maatregelen. Dat kunt u hier downloaden: https://www.waterschaplimburg.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@6028/15-maatregelen-water/.

Water in Balans
Water in Balans is een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Maatregelen worden gezocht in vier gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen) en schadebeperking aan de eigen woning. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt! Meer informatie:  https://www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans.