Walter van der Meer nieuwe voorzitter TKI-bestuur Watertechnologie

Walter van der Meer (directeur Oasen) heeft half april Joke Cuperus (voormalig directeur PWN) opgevolgd als voorzitter van het TKI-bestuur. Binnen het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Watertechnologie investeren bedrijven, kennisinstellingen en overheid gezamenlijk in projecten om nieuwe watertechnologische kennis te ontwikkelen en toe te passen. Zo wil ons land een mondiale bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen, zoals voldoende schoon en veilig water, een duurzame voedselvoorziening, de energietransitie, klimaatverandering en de circulaire economie. “Vanuit onze historie met water lopen we als land voorop. Onze hoogwaardige kennisinfrastructuur op watergebied is het resultaat van jarenlange investeringen. Slimme en innovatieve oplossingen ontstaan vooral als bedrijven, kennisinstellingen en overheid samenwerken aan thema’s die maatschappelijk relevant zijn”, zegt Van der Meer. “Ik ga me als voorzitter inzetten om samen met andere sectoren en internationale partners te komen tot deze innovatieve en duurzame oplossingen voor wateruitdagingen om de welvaart in de wereld te verhogen.”