Drinkwaterproducent Vitens leent 150 miljoen euro van de Europese Investeringsbank, voor het vernieuwen en upgraden van waterzuiveringsinstallaties, reservoirs en pompstations, en voor distributienetwerken en watermeters (foto: Vitens).

De Europese Investeringsbank (EIB) leent drinkwaterbedrijf Vitens 150 miljoen euro voor het toekomstbestendig maken van haar waterdistributienetwerk en het vergroten van de waterreserves in de komende tien jaar. De lening wordt gebruikt voor het vernieuwen en upgraden van waterzuiveringsinstallaties, reservoirs en pompstations, en voor distributienetwerken en watermeters. Met de investeringen blijft Vitens voldoen aan EU-drinkwaterrichtlijnen.

Marike Bonhof, chief financial officer van Vitens: “Er zijn steeds meer investeringen nodig om 24/7 drinkwater te garanderen.” (foto: Vitens).

Vitens’ investeringsprogramma voor de jaren 2020-2024 kan met de lening ten dele worden gefinancierd. “Er zijn steeds meer investeringen nodig om 24/7 drinkwater te garanderen”, zegt Marike Bonhof, de chief financial officer van Vitens. “Niet alleen op de korte termijn, maar ook voor toekomstige generaties. We zijn blij met onze reeds langlopende relatie met de EIB; onze doelen hebben veel gemeen.” De netto-investeringen voor 2020-2024 bedragen in totaal circa 800 miljoen euro. Naast de EIB-financiering wordt dat benodigde geld deels uit eigen middelen gehaald (vrijkomende kasstromen) en het restant komt van overige financiers.

Beschikbaarheid waarborgen
De door Vitens geplande investeringen zorgen er volgens het waterbedrijf voor dat het blijft voldoen aan de EU-richtlijnen op watergebied, en zijn erop gericht de beschikbaarheid van betrouwbaar en betaalbaar drinkwater in Vitens’ werkgebied te waarborgen. In dat licht moet ook het vergroten van de waterreserves worden gezien. Daarmee wil Vitens een buffer creëren voor het geval dat, bijvoorbeeld door extreme weersomstandigheden, plotseling een grote vraag naar drinkwater ontstaat.

EIB kan zeer goedkoop geld lenen
De EIB is de instelling voor langlopende kredietverlening van de Europese Unie en is direct eigendom van de lidstaten. De investeringsbank maakt langetermijnfinanciering beschikbaar voor investeringen die bijdragen aan verwezenlijking van de EU-doelstellingen. Doordat de bank 27 EU-Lidstaten als eigenaars heeft, kan ze middels obligatie-uitgifte uitermate goedkoop geld lenen op de kapitaalmarkt. Dit rentevoordeel zet de EIB door naar haar klanten, aangezien ze geen winstoogmerk heeft. Het afgelopen jaar stelde de EIB bijna 2,5 miljard euro beschikbaar voor Nederlandse projecten, onder andere in de zorg, ondersteuning voor duurzaam MKB en energie-efficiëntieprojecten.

Meerwaarde EU-instellingen
Het investeringsprogramma van Vitens past heel goed in dat plaatje, stelt Els Sweeney-Bindels, het hoofd van het EIB-kantoor in Amsterdam: “Dit soort investeringen toont de meerwaarde die Europese instellingen voor Nederland kunnen hebben. Bijna niemand weet wat voor enorme investeringen nodig zijn voor het onderhouden van de hogekwaliteitsnetwerken zoals we die in Nederland kennen. De EIB is blij dat het financiering kan aanbieden voor die doeleinden en daarmee de langlopende samenwerking met Vitens kan voortzetten.” Dit is al de vierde samenwerking van de EIB en Vitens in Nederland, naast een gezamenlijk waterproject in Malawi, waarbij de EIB een joint venture van Vitens en Evides steunde bij het financieren van sanitaire voorzieningen.

Over Vitens
Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland, dat de drinkwatervoorziening verzorgt in de provincies Friesland, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht. Daarmee bedient het waterbedrijf momenteel zo’n 5,8 miljoen mensen, bijna één derde van de Nederlandse bevolking. Vitens is geheel eigendom van de provincies en gemeenten in haar servicegebied.