Plastic korrels, ook wel nurdles genoemd, worden gebruikt voor de productie van plastics. (foto: Wikimedia Commons).

Grote hoeveelheden plastic korrels (nurdles) vervuilen de oevers van de IJssel. Volgens de overheid komen deze korrels van het bedrijf Daly Plastics uit Zutphen. De nurdles worden al sinds september 2020 op verschillende plekken langs de rivier gevonden. In Zwolle dienden D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en Swollwacht 8 maart een motie in waarin zij het bedrijf aansprakelijk willen stellen voor de milieuschade. Deze motie werd door de hele gemeenteraad in Zwolle unaniem aangenomen.

Na het besluit van de gemeenteraad in Zwolle is het nu aan het college van Burgemeester en Wethouders om hier verder actie op te ondernemen. Ook de PvdA in Zutphen wil nu dat ‘vervuiler’ Daly Plastics betaalt voor het opruimen van plastic korrels uit de IJssel. De fracties van D66 en GroenLinks hebben zich al achter deze motie geschaard die op 29 maart in de gemeenteraad van Zutphen wordt behandeld.

Filters

Afgelopen najaar kwam waterschap Rijn en IJssel de nurdles tegen in de rioolwaterzuivering. De milieudienst Achterhoek constateerde vervolgens een lek bij Daly Plastics op het industrieterrein in Zutphen. Via de gemeente, het Waterschap Rijn en IJssel en de Omgevings Dienst Achterhoek (ODA) werd Daly Plastics vervolgens gewezen op de vervuiling. Het recyclingbedrijf werd gesommeerd om filters in de riolering aan te brengen en de schade die door de zogenaamde nurdles wordt aangericht in te dammen. Volgens een woordvoerder van de gemeente Zutphen heeft het bedrijf voldaan aan het dringende verzoek om speciale filters te plaatsen, die een verdere vervuiling kunnen voorkomen. Het bedrijf zelf reageert niet op vragen van de pers.

Alarmerend

De hoeveelheid nurdles aan de oevers van de IJssel blijft alarmerend. Rivierplasticonderzoeker Tim van Emmerik zei in januari tegen Omroep Gelderland dat er een uitzonderlijke hoeveelheid plastic korrels op de rivieroevers in Zutphen ligt. Op de afmeting van een bakblik telde vrijwilliger Maarten Kerkhof in Zutphen dit najaar 1600 nurdles.  Een ‘alarmerende hoeveelheid’, constateerde Stichting Schone Rivieren, die de data verzamelt.

Zorgen

Van Emmerik analyseert met zijn team de data die via het onderzoek van Schone Rivieren wordt verzameld. Volgens hem is (nog) niet bekend of nurdles een direct gevaar vormen voor vissen en andere dieren in rivieren. ‘Wat wel heel erg zorgwekkend is, is dat nurdles ook een drager kunnen zijn van andere soorten vervuiling. Dus zware metalen of andere giftige stoffen, die kunnen via nurdles in dieren terechtkomen. En dat zijn giftige stoffen die allerlei nare consequenties kunnen hebben’, aldus Van Emmerik tegen Omroep Gelderland.