Legionella (foto: Centers for Disease Control).

Brancheorganisatie VEMW (de belangenbehartiger voor zakelijke energie- en watergebruikers) roept bedrijven met een biologische waterzuiveringsinstallatie op om mee te doen aan een onderzoek naar groeibepalende factoren voor legionella. Dat onderzoek heeft VEMW opgezet in samenwerking met adviesbureau Hydroscope, dat zich bezighoudt met waterkwaliteit binnen gebouwen. Het onderzoek is reeds gestart, maar deelname is nog mogelijk.

Zo’n 70 bedrijven met een biologische waterzuiveringsinstallatie hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een enquête. Binnen het onderzoek wordt de relatie bestudeerd tussen de karakteristieken van een zuiveringsinstallatie en het voorkomen van legionella. Met de resultaten van de enquête verwacht VEMW een beter inzicht te hebben in de legionellarisico’s en mogelijke oplossingen. In dialoog met de overheid hoopt VEMW tot een meer gedifferentieerde en brongerichte aanpak te komen.

Kennislacunes opvullen
Internationaal zijn verschillende afvalwaterzuiveringen in verband gebracht met legionella-uitbraken. Vooral biologische zuiveringen met een watertemperatuur boven 25°C kunnen een risico vormen. Er zitten echter grote verschillen tussen afvalwaterstormen en zuiveringsprocessen. Ook zijn er nog twijfels over de betrouwbaarheid van detectietechnieken en de effectiviteit van maatregelen. Dergelijke kennislacunes wil VEMW in de komende jaren opvullen.

Resultaten in september
De volgende onderdelen komen in het onderzoek van VEMW en Hydroscope aan bod: karakteristieken van de zuivering, meten en aantreffen van legionellabacteriën, reeds genomen maatregelen, ervaringen met overheidstoezicht en de veiligheid van medewerkers. Naar verwachting zijn de resultaten van het onderzoek half september bekend.

Alsnog deelnemen
VEMW-lidbedrijven zijn eerder verzocht om aan het onderzoek deel te nemen, maar de bedrijven die die uitnodiging hebben gemist, kunnen alsnog deelnemen. Stuur daarvoor een mail naar Roy Tummers, directeur Water bij VEMW (rt@vemw.nl).