Legionella (foto: Commons Wikimedia).

Ouderen in verzorg- en verpleeghuizen die omgevormd zijn tot woonzorgcentra en continu zorg krijgen moeten beter worden beschermd tegen legionella. Minister Van Nieuwenhuizen van I&W zet de centra daarom op de lijst van prioritaire instellingen. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Het actualiteitenprogramma Zembla signaleerde in de uitzending ‘De jacht op legionella’ dat bestuurders van zorginstellingen steeds vaker woonzorgcomplexen ombouwen tot seniorencomplexen. Ouderen geven er immers steeds vaker de voorkeur aan zolang mogelijk zelfstandig ‘thuis’ te willen wonen. De bewoners huren in de seniorencomplexen een kamer en kopen zelf hun zorg in.

Daarom zijn het volgens het Drinkwaterbesluit uit 2011 geen prioritaire instellingen meer. Serviceflats moeten daarom op last van de inspectie ILT goed werkende installaties, zoals koper/zilverionisatie, verwijderen. De ILT kan ook niet anders want bij koper/zilverionisatie gaat het om een biocide. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CtgB) heeft hiervoor regels opgesteld die de ILT moet volgen.

Koperzilverapparatuur niet de enige oplossing
Van Nieuwenhuizen schrijft in de brief dat koperzilverapparatuur niet de enige oplossing is om legionella te voorkomen. Bij een goed thermisch beheer van de installatie zijn ouderen in zorgcomplexen volgens haar afdoende beschermd. Het komt er op neer dat het koude water voldoende koud moet worden gehouden, het warme water voldoende warm en dat er genoeg doorstroming is.

Wijziging regelgeving in gang zetten
De minister schrijft verder dat ze op korte termijn de wet- en regelgeving zo aan gaat passen dat ‘zorgwoningen’ waar continu medische zorg wordt verleend op de lijst van prioritaire instellingen van het RIVM komen te staan. Hierdoor kunnen de koper/zilverionisatiesystemen blijven staan.

Van Nieuwenhuizen benadrukt dat bewoners van niet-prioritaire locaties ook zelf preventieve maatregelen kunnen nemen om legionellabesmetting te voorkomen. Bijvoorbeeld door filters op douchekoppen te plaatsen en deze regelmatig te vervangen.

Lees hier de brief