Tweejarig onderzoek innovatieve zuiveringstechnieken in Ootmarsum

Vechtstromen vindt het belangrijk om de samenwerking met het bedrijfsleven actief op te zoeken. ‘Om doelmatig te blijven werken is het voor het waterschap van belang, gebruik te maken van de creativiteit en de innovatieve kracht van de markt’, zegt DB-lid Roel van der Veen. ‘Het resultaat is dat in gezamenlijkheid wordt geprofiteerd van de aanwezige kennis en ervaring.’
De rioolwaterzuivering in Ootmarsum is sinds 2007 in gebruik als hybride zuiveringssysteem (de conventionele rioolwaterzuivering is parallel geschakeld aan een membraanbioreactor).

Nieuwe generatie

De X-Flow membranen die in de membraanbioreactor worden gebruikt zijn van een oudere generatie. Inmiddels is er een nieuwe generatie X-Flow membranen die Pentair op de rioolwaterzuivering in Ootmarsum in de praktijk kan uittesten en verder optimaliseren. Dit geldt ook voor een nieuwe besturingsfilosofie. Voor het waterschap is het onderzoek belangrijk omdat ze de resultaten van het membraandeel van de rioolwaterzuivering verder wil verbeteren (een betere kwaliteit en grotere hoeveelheden gezuiverd water) en een lager energieverbruik wil realiseren.
Het onderzoek neemt twee jaar in beslag (tot januari 2017). Dan zullen de resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd en gedeeld met bedrijfsleven en waterschappen.