geothermie
In het Westland wordt geothermie gebruikt als een van de bronnen om de kassen te verwarmen (foto: Pixabay).

Tomatenteler A & G van den Bosch BV in Bleiswijk heeft een van zijn productieputten voor aardwarmtewinning afgesloten. Daarmee is het bedrijf niet langer in overtreding en is aan de Last onder Dwangsom (LOD) voldaan die door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) was opgelegd. Van den Bosch geldt als een pionier op het terrein van geothermie: de tomatenteler nam in 2007 de eerste aardwarmtebron in Nederland in gebruik.

Het Staatstoezicht op de Mijnen had bij een inspectie geconstateerd dat de verbuizing van de productieput ondeugdelijk was om aardwarmte mee te winnen. Zo was de verbuizing op een diepte van 676 meter volledig gepenetreerd. Volgens de toezichthouder kunnen door het ontbreken van een geschikte verbuizing vloeistoffen en/of gas in andere bodemformaties terecht komen, met vervuiling van bodem en grondwater en beïnvloeding van de drukregimes tot gevolg.

Obstructie

A & G van den Bosch kreeg een LOD opgelegd om de vastgestelde gebreken tijdig te repareren. Dat bleek echter niet mogelijk in het onderste deel van de put, omdat daar een obstructie zit en de verbuizing in slechte staat is. Daarmee was dit deel van de put niet langer geschikt te maken voor winning van aardwarmte en is besloten het onderste deel van de put af te sluiten. Daarmee is winning van aardwarmte via deze put nu niet meer mogelijk.

Cementen plug

SodM heeft officieel vastgesteld dat de put geen productieput meer is die gebruikt wordt voor de winning van aardwarmte. Daarmee is de overtreding beëindigd (een boorgat moet voorzien zijn van een geschikte verbuizing voor de winning van aardwarmte). In het onderste deel van de put is een cementen plug geplaatst die volgens SodM zorgt voor een effectieve en duurzame afsluiting, waardoor er geen zoutwater kan ontsnappen.

Bovenste deel nog niet afgesloten

Ook in het bovenste gedeelte van de put zijn gebreken gevonden in de verbuizing. Deze leveren volgens SodM geen risico op zolang er geen geothermie gewonnen wordt. Mocht het bedrijf dit bovenste gedeelte toch weer willen gaan gebruiken voor het winnen van aardwarmte, dan moet eerst worden aangetoond dat dat veilig kan. Indien het bedrijf besluit de put niet meer te willen gebruiken, dan moet het ook het bovenste gedeelte deugdelijk afsluiten. SodM houdt hier toezicht op.

Industriestandaard

Volgens brancheorganisatie Geothermie Nederland is na ruim jaar ervaring met aardwarmtewinning in Nederland gebleken dat een deel van de eerste generatie putten te maken heeft met corrosie of andere problemen. Nieuwe putten moeten sinds 2021 voldoen aan de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp, die dergelijke problemen moet voorkomen.