Tilburg
Een groen dak is een van de mogelijkheden waarvoor Tilburgers bij nieuwbouw kunnen kiezen (foto: E. Dronkert).

Iedereen die in Tilburg gaat bouwen, krijgt in de toekomst de verplichting om regenwater op te vangen en vast te houden, de zogenoemde waterbergingsopgave. Dat staat in het gemeentelijk Programma Water en Riolering.

Door deze regel op te nemen in een paraplubestemmingsplan (een bestemmingsplan dat geldt voor de hele gemeente, red.) geldt die straks voor alle ruimtelijke plannen. Het parapluplan heeft twee doelen: het verplichten dat regenwater wordt opgevangen bij bouwplannen en de provinciale regels voor grondwaterbescherming te vertalen naar het gemeentelijk beleid. Maar eerst mogen de Tilburgse burgers nog reageren op het concept-ontwerpplan, dat sinds 6 januari 2023 ter inzage ligt.

Keuzevrijheid

Hoe het regenwater wordt opgevangen, mag de bouwer zelf bepalen. Dat kan in de vorm van een groen dak, een wadi of bijvoorbeeld een waterdoorlatende verharding zoals grind. Een regenton is niet voldoende.

Groter dan 50 m2

Als alle procedures zijn doorlopen, gaan de nieuwe regels waarschijnlijk nog dit jaar in. De verplichting geldt ook voor vervangende bouw groter dan vijftig vierkante meter. Voor ontwikkelaars van omvangrijke nieuwbouwprojecten verandert er in de praktijk niet veel door de nieuwe aanpak. Zij moeten in hun plannen nu al bij de gemeente aangeven hoe ze het water opvangen.

Subsidie

Tilburg heeft een subsidiepotje gemaakt om inwoners, bedrijven, scholen en ontwikkelaars tegemoet te komen in de kosten die ze maken voor de verplichte waterberging. In de pot zit dit jaar 350.000 euro, waarvan een ton is bestemd voor particulieren. Zij ontvangen maximaal 2500 euro subsidie, afhankelijk van de getroffen maatregelen. Afgelopen jaar stelde de gemeente 270.000 euro beschikbaar. Met name voor de aanleg van groene daken bleek onder inwoners veel belangstelling.