De pilotopstelling in Wilp vorig jaar met links de fijnzeef en rechts de electro coagulatie (foto: waterschap Vallei en Veluwe).

De testfase met de proefopstelling op rwzi Terwolde voor de waterfabriek Wilp loopt een half jaar uit op de oorspronkelijke planning. De testfase zou eind 2019 zijn afgerond, maar volgens het waterschap Vallei en Veluwe is meer tijd nodig om specifieke kennis op te doen, zoals testen met de verschillende invloeden van de seizoenen.

Waterschap Vallei en Veluwe test vanaf mei 2019 op de rwzi Terwolde in een proefopstelling voor de waterfabriek Wilp met Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV een nieuwe combinatie van zuiveringstechnieken. Het project heeft meerdere doelen, waaronder de productie van schoon water om zoetwatertekorten tegen te gaan, de terugwinning van stikstof voor de kunstmestindustrie en fosfaat als groene meststof voor de landbouw. Daarnaast kan het cellulose uit wc-papier een tweede leven krijgen in asfalt. Ook de natuur profiteert omdat een deel van het gezuiverde rioolwater in de Twellose Beek terechtkomt, zodat deze in de zomer niet kan droogvallen.

Combinatie bewezen technieken

De pilotplant bevat een combinatie van elektrocoagulatie, een DAF-installatie en nanofiltratie. De technieken hebben zich al afzonderlijk bewezen, maar nog niet aaneengeschakeld. De hoogwaardige technologieën zorgen ervoor dat de kosten per kubieke meter om het rioolwater te behandelen hoger liggen in vergelijking met conventionele technologie. Daarom loopt er tijdens de proef geen regenwater door de installatie en behandelt het waterschap alleen de droogweerafvoer.
De ‘first flush’ (regenwater in de persleidingen) vangt het waterschap op in een buffer om het geleidelijk af te voeren naar de rwzi. Het verdunde regenwater gaat naar een helofytenfilter (vijverachtig zuiveringssysteem met planten) om lichte verontreinigingen te verwijderen.

Meer tijd nodig

De testfase zou eind 2019 zijn afgerond, maar volgens het waterschap is er meer tijd nodig om specifieke kennis op te doen, zoals testen met de verschillende invloeden van de seizoenen. Bijvoorbeeld het effect van de invloed van koud weer, droogte en dus ‘dikker’ rioolwater op de proefopstelling. Daarnaast willen de betrokken partijen het industriële rioolwater van Attero apart testen. Dit rioolwater wijkt in samenstelling af van huishoudelijk rioolwater. Kunnen de aanééngeschakeld installaties de stromen onder verschillende omstandigheden aan en ook nog steeds de juiste waterkwaliteit leveren? En hoe ziet de dag/nacht capaciteit eruit? Overdag komt er vooral rioolwater van huishoudens door de waterzuivering, kan dan ’s nachts het rioolwater van Attero door de zuivering heen, zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van de capaciteit van de waterfabriek?
Doel is om de testfase in mei af te ronden. Dan heeft de proefopstelling een jaar gedraaid. De resultaten, het voorontwerp en het voorstel voor de bouw van een full scale installatie gaan in september naar het Algemeen Bestuur van het waterschap.