De Zuid-Willemsvaart bij Helmond (foto: Ennatuurlijk).

Het warmtenet van de Helmondse wijken Rijpelberg en Brouwhuis, dat al sinds de jaren tachtig circa 6500 woningen verwarmt, krijgt aquathermie als warmtebron. De bestaande gasturbines worden in de toekomst enkel nog gebruikt bij piekmomenten of storingen. Volgens warmteleverancier Ennatuurlijk wordt het project de grootste toepassing van TEO (thermische energie uit oppervlaktewater) in de Benelux.

Het bestaande warmtenet is er een van de eerste generatie en is nog volledig gasgestookt. Daarmee past het niet in de klimaatdoelstellingen. De twee stoom- en gasturbines (STEG’s) waarop het Helmondse warmtenet nu draait, blijven voorlopig wel behouden, maar zullen in de toekomst alleen worden gebruikt bij piekmomenten of storingen. “En het aardgas zal dan op termijn vervangen moeten worden door bijvoorbeeld biogas of waterstof”, zegt Rob Verhappen, key accountmanager bij Ennatuurlijk. “Andere innovatieve bronnen, zoals aquathermie of lokale restwarmte uit de industrie, hebben in Helmond de échte toekomst.”
Tekst loopt verder onder de afbeelding

warmtenet
Het Helmondse warmtenet (bron: Ennatuurlijk).

Warmte uit de Zuid-Willemsvaart

Ennatuurlijk onderzoekt de mogelijkheid om warmte uit het oppervlaktewater van de Zuid-Willemsvaart te halen. Via een WKO-toepassing (warmte-koudeopslag) wordt in de zomer warmte uit het water in de bodem opgeslagen, om die in de winter te kunnen gebruiken. Die technologie is niet nieuw, maar wordt in de Benelux nog nergens op een schaal toegepast die Ennatuurlijk nu voor ogen staat. “Aquathermie heeft veel voordelen”, stelt Verhappen. “Het gebruikt bijvoorbeeld relatief weinig stroom om de warmte te onttrekken en het heeft ecologisch weinig impact.” Volgens hem kan een goede toepassing van alléén aquathermie al 50 procent CO2-reductie betekenen voor de warmtevraag in Helmond.

Ook geothermie

“De benodigde elektriciteit willen we graag zoveel mogelijk duurzaam opwekken”, vervolgt Verhappen. “En het is niet de enige bron die we voor de toekomst voor ogen hebben. Ook ondiepe aardwarmte belooft veel goeds voor de toekomst. We willen tot 2040 flink groeien. Niet alleen in Helmond, maar in heel Nederland.”