Suzanne Hulscher treedt toe tot Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Suzanne Hulscher, hoogleraar waterbeheer aan de Universiteit Twente, is voorgedragen als lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Zij wordt binnenkort benoemd.

“Met de komst van Hulscher wordt de raad versterkt in zijn disciplinaire breedte en aandachtsterreinen. Hulscher behoort tot de top in haar vakgebied en heeft als onderzoeker laten zien oog te hebben voor de maatschappelijke effecten. Hulscher brengt de technisch en natuurwetenschappelijke disciplines binnen bij de WRR”, aldus de WRR.

Gedrag van water en wisselwerking met de bodem
Prof. dr. Suzanne Hulscher (1966) is hoogleraar waterbeheer aan de UT. Ze doet onderzoek naar het gedrag van water en de wisselwerking met de bodem. Dankzij de kennis uit de groep van Hulscher weten we meer over overstromingsrisico’s, maar ook over de optimale plaats voor bijvoorbeeld windmolens op zee of pijpleidingen.

‘Grote eer en uitdaging’
Hulscher is vereerd met de voordracht voor de WRR: “Ik zie dit als een grote eer. Met deze benoeming komen voor mij wetenschappelijk onderzoek en de samenleving nog dichterbij elkaar. Dat is erg belangrijk en tegelijkertijd nog altijd een uitdaging. Ik ga samen met de andere WRR-leden deze uitdaging graag aan.”