In mei en juni heeft Rijkswaterstaat de gerepareerde en nieuw geproduceerde jukken teruggeplaatst (foto: Rijkswaterstaat).

De in december zwaar beschadigde stuw in de Maas bij Grave is hersteld en Rijkswaterstaat is inmiddels gestart met het afbreken van de breuksteendam en het verwijderen van de tijdelijke bodemversterking achter de zuidelijke stuwopening. In de loop van juli is de stuw weer volledig operationeel.

Het afgelopen half jaar is er hard gewerkt aan het herstel van stuw Grave, die op 29 december 2016 zwaar beschadigd raakte doordat een binnenvaartschip in dichte mist de stuw ramde. Rijkswaterstaat startte 10 januari met de bouw van de tijdelijke breuksteendam. Deze noodmaatregel zorgde ervoor dat het waterpeil weer op niveau kwam, waardoor scheepvaartverkeer tussen Sambeek en Grave weer mogelijk werd.

Reparatie en productie van jukken en schuiven
Afgelopen half jaar zijn de beschadigde jukken en schuiven gedemonteerd en naar een werkplaats gebracht. Tegelijk met de reparaties en de productie van nieuwe jukken en schuiven, vonden er reparaties plaats van andere herstelbare onderdelen. Daarnaast is de bodembescherming bij de stuw versterkt en verlengd.

Hoogwater zorgde voor oeverafkalving
De verhoogde waterafvoer, door het hoogwater begin maart, heeft voor oeverafkalving gezorgd. Dit is direct hersteld, waarna de situatie stabiel gebleven is. In april is de betonnen constructie onder water uitgebreid gecontroleerd met (duik)inspecties en een droogzetkuip. In mei en juni heeft Rijkswaterstaat de vijf jukken (drie gerepareerde en twee volledig nieuwe) en vijftien schuiven teruggeplaatst in de stuw.

Testperiode succesvol afgerond
Na de terugplaatsing volgde een testperiode om te controleren of alles goed gemonteerd is en of de aansturing van de stuw weer goed functioneert. Deze testperiode is onlangs succesvol afgerond: de stuw is volgens Rijkswaterstaat zowel mechanisch als elektrotechnisch operationeel. Dit betekent dat het stuwcomplex bij Grave zijn gebruikelijke functie weer kan vervullen en dat een start gemaakt wordt met het afbreken van de breuksteendam en het verwijderen van de tijdelijke bodemversterking achter de zuidelijke stuwopening. Dit gaat waarschijnlijk een kleine twee weken in beslag nemen. Medio juli zal de situatie bij stuw Grave weer normaal zijn.

Onderzoek naar toedracht en hulpdiensten
Bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid loopt nog een onderzoek naar de aanvaring zelf, maar ook naar de wijze waarop is omgegaan met de gevolgen. Het adviesbureau Berenschot doet in opdracht van het ministerie van IenM nog specifiek onderzoek naar het functioneren van de hulpdiensten in de eerste 48 uur na de aanvaring.