Van het strand geraapte doppen (foto: Stichting De Noordzee).

Met het allereerste ‘doppenrapport’ van Nederland heeft Stichting De Noordzee de vervuiling door  doppen in kaart gebracht. Ze hoopt dat daarmee deze vervuiling veel gerichter bij de bron kan worden aangepakt. Tachtig procent van de plastic doppen die vorig jaar op het strand zijn aangetroffen, komt namelijk van consumenten. Doppen horen volgens de stichting in de top vijf van meest dodelijke afvalitems in zee. Dat komt omdat zeezoogdieren, vogels en vissen de plastic doppen vaak aanzien voor voedsel.

Met meer dan tweeduizend vrijwilligers heeft Stichting De Noordzee in de zomer van 2016 tijdens de Boskalis Beach Cleanup Tour ruim tienduizend doppen geraapt langs de Nederlandse Noordzeekust. Deze doppen zijn één voor één geanalyseerd en de resultaten zijn samengevoegd in het doppenrapport.De belangrijkste conclusie is dat tachtig procent van de doppen afkomstig is van consumenten. Verder staat in het rapport dat meer dan zeventig procent van de doppen beschadigd of zeer beschadigd is. Dit kan erop duiden dat de doppen langdurig in zee hebben gedreven. Het aantal gevonden doppen per kilometer strand ligt tussen de 20 en 128.

Vrijwilligers ruimen afval op van het strand in Den Helder (foto: Stichting De Noordzee).

Oplossingsrichtingen
“Met dit rapport zetten we mensen aan om zélf bij te dragen aan een schone en gezonde Noordzee. We kunnen er samen voor zorgen dat we de komende jaren niet meer talloze doppen op het strand vinden”, aldus Floris van Hest, directeur van Stichting De Noordzee. Om de vervuiling door plastic doppen tegen te gaan, stelt Stichting De Noordzee drie oplossingsrichtingen voor. Zo wil ze dat de overheid statiegeld invoert op plastic wegwerpdrankverpakkingen (inclusief de dop) en roept ze het bedrijfsleven op in te zetten op innovaties en het ontwerp van nieuwe verpakkingen, zodat wegwerpdrankverpakkingen  uiteindelijk geen probleem meer vormen. Last but not least doet de stichting een oproep aan de consumenten: gebruik zo veel mogelijk herbruikbare flessen – inclusief doppen – en gooi afval netjes weg.

Het doppenrapport is hier te downloaden.