Nieuw dit jaar waren de fitterijdemonstraties. Deze demonstraties waren meteen ook trainingen voor de teams van Waternet en Waterbedrijf Groningen, die tijdens de Amsterdam International Water Week later dit jaar deelnemen aan de nationale kampioenschappen (foto: Easyfairs).

Volgens de organisatoren van de Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen is de beurscombinatie erg succesvol verlopen: “Nog nooit namen zoveel exposanten deel”, stellen ze. Ruim 370 exposanten verwelkomden op 19, 20 en 21 maart in Gorinchem circa 9500 geïnteresseerde bezoekers. WaterForum was er natuurlijk bij. Het bezoek van de redactie resulteerde in een uitgebreid beeldverslag.

Behalve om te netwerken kwamen de bezoekers ook om kennis te halen. Die honger naar kennis kon op verschillende plaatsen en bij uiteenlopende gelegenheden worden gestild, bijvoorbeeld in de Innovatiestraat en de Aqua Lounge. En in het Aqua Nederland Theater, waar in drie dagen meer dan veertig sprekers het publiek toespraken. In het theater was plaats voor gerichte workshops over onder andere nieuwe risicogestuurde riooltechnieken, aquathermie, innovatie-assetmanagement, gebruik van big data, artificial intelligence in waterbeheer en de invloeden uit de nieuwe Omgevingswet. Bovendien konden de bezoekers deelnemen aan seminars en guided tours van de Nationale Watertechnologie Week, georganiseerd door ENVAQUA, NWP en Water Alliance. Daarmee ontwikkelt Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen zich tot een compleet vakevenement, speciaal voor de Nederlandse waterprofessional.

Behalve om te netwerken kwamen veel bezoekers ook om kennis te halen (foto: Easyfairs).

‘De kwaliteit van de bezoekers gaat vooruit’
“Het was een zeer geslaagde editie”, blikt Esther Rodenburg namens beursorganisator Easyfairs terug. “We zien een stabiel bezoekersaantal ten opzichte van vorig jaar en krijgen vanuit meerdere exposanten terug dat de kwaliteit van de bezoeker net als de beursuitstraling en communicatie er ieder jaar op vooruitgaat. Op de beurs heerste een fijne positieve en energieke stemming onder zowel exposanten als bezoekers. Er werd volop genetwerkt en zakengedaan. Daar doen we het toch allemaal voor. De tevredenheid onder exposanten heeft er ook toe geleid dat al 200 bedrijven zich direct hebben ingeschreven voor de 2020-editie.”

Aftrap door meteoroloog Helga van Leur
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen werden op de dinsdag afgetrapt door meteoroloog Helga van Leur. Ze riep op om de vele uitdagingen die de watersector heeft gezamenlijk op te pakken. Met de steeds duidelijkere gevolgen van de klimaatverstoring voor Nederland zijn innovaties en nieuwe verbindingen cruciaal voor voldoende veilig water en droge voeten in de nabije toekomst. De bezoekende professionals, werkzaam bij waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten en proceswater gebruikende bedrijven, konden voor de oplossingen voor deze uitdagingen terecht bij 370 bedrijven en organisaties. Een nieuw record voor Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen.

Beursorganisator Easyfairs en brancheorganisatie ENVAQUA tekenden een nieuwe vijfjarige samenwerkingsovereenkomst (foto: Easyfairs).

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend
Op de tweede dag van de beurs tekenden beursorganisator Easyfairs en brancheorganisatie ENVAQUA een nieuwe vijfjarige samenwerkingsovereenkomst, gericht op het gezamenlijk bevorderen van kennisontwikkeling, samenwerking en innovatie binnen de sector. Ook werd bekend dat de beurs volgend jaar een ander uiterlijk zal krijgen, want binnenkort starten de verbouwingswerkzaamheden voor de bovenverdieping van Evenementenhal Gorinchem. Er wordt een tweede, moderne en volwaardige beurshal gerealiseerd. Rodenburg: “Deze bovenverdieping beschikt dadelijk over de laatste technische snufjes, krijgt een ruimere opzet dan voorheen en wordt verbonden met de begane grond via twee nieuwe roltrappen. Door de verbouwing ontstaat tweeduizend extra vierkante meters aan beursvloer.”

‘Mooie opstap naar 2020’
De uitbreiding van de Evenementenhal biedt extra mogelijkheden voor Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen, stelt Rodenburg: “Deze editie hebben we ingezet op het verrijken van de vakbeurs met verschillende kennis-, innovatie- en vakmanschaponderdelen. Het is een mooie opstap naar 2020. Met een uitgebreide plattegrond inclusief de vernieuwde eerste verdieping zullen we verder investeren in deze onderdelen en samenwerkingen met de belangrijke branche- en kennisverenigingen uit de markt.” De volgende editie van Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen is op 17, 18 en 19 maart 2020 in Evenementenhal Gorinchem.

Voor meer informatie: www.aqua-vakbeurs.nl en www.rioleringsvakdagen.nl.


Beeldverslag Aqua Nederland Vakbeurs

De redactie van WaterForum brengt hieronder enkele van de vele hoogtepunten van Aqua Nederland Vakbeurs in beeld:

De Innovatiestraat met 15 exposanten die zeer uiteenlopende innovaties lieten zien, variërend van een geautomatiseerde vislift tot een meetkastje dat je op een pomp kunt monteren om ‘down time’ te voorkomen (foto: Jac van Tuijn).
Irene Barten van Munisense pitchte in de Aqua Lounge een nieuwe sensor voor het online meten van de waterkwaliteit op vier parameters tegelijk: temperatuur, geleidbaarheid, zuurstofgehalte en pH. De parameters zijn bewust gekozen om de ontwikkeling van de waterkwaliteit in steden te kunnen volgen (foto: Jac van Tuijn).
Adjunct-directeur Siert Wiersma van Aerzen Nederland presenteerde op de vakbeurs de nieuwe AERsmart waarmee de beluchters van Aerzen geheel automatisch kunnen worden aangestuurd. Als de beluchters optimaal functioneren is in theorie een energiebesparing mogelijk van 81,5 procent, vertelde Wiersma. Met de geautomatiseerde besturing vanuit de AERsmart zijn op Duitse waterzuiveringen al besparingen gerealiseerd tot 48,5 procent (foto: Jac van Tuijn).
Martijn de Boer van Technische Alliantie wees op hun primeur met een online ammoniummeter die werkt op basis van geurherkenning. De E-nose-technologie maakt het mogelijk om zonder voorfilters en preparaties, de ammoniumconcentratie in ruw afvalwater te meten (foto: Jac van Tuijn).
Hans Wouters van Brightwork (links) en Ronald Piepers van Nordic Water Benelux (rechts) tekenden op de beurs een samenwerkingsovereenkomst om testen te gaan doen met een doekfilter voor het nazuiveren van rwzi-effluent. Beide bedrijven willen onderzoeken of een doekfilter meer medicijnresten verwijdert dan een conventionele zandfilter (foto: Jac van Tuijn).
BAR Instruments had een primeur met hun voor rioolbuizen aangepaste MicroFlow sensor. Door toepassing van radartechnologie komt de sensor van de debietmeter niet in contact met het rioolwater en kan deze daardoor niet vertroebelen. Richard Barmentloo legt de debietmeting uit aan de hand van een groen verlichte demo-opstelling op zijn stand (foto: Jac van Tuijn).
Het rustig opstarten van een motor kan enorm veel energie besparen, legde Ruud Versluis van DanFoss uit. DanFoss levert frequentie-omvormers die als sensoren werken en het toerental van een motoren kunnen aanpassen aan de watervraag. De frequentie-omvormers zijn geprogrammeerd om een extra pomp op het meest optimale moment te kunnen bijschakelen (foto: Jac van Tuijn).
Voormalig weervrouw Helga de Leur opende de vakbeurs en daagde de Nederlandse watersector uit meer te gaan experimenteren met nieuwe manieren om met water om te gaan. “Ga spelen met water”, luidde haar gele post-it die ze op de Wall of Support plakte (foto: Jac van Tuijn).