SNB levert slib voor nieuwe biobrandstof voertuigen

SNB gaat het zuiveringsslib leveren waaruit een nieuwe proefinstallatie in Rotterdam op basis van een innovatief proces rechtstreeks biobrandstof voor voertuigen gaat produceren. De proeffabriek is naar verwachting over twee jaar operationeel. Het proces is gebaseerd op de technologie Thermo Catalytic Reforming in combinatie met drukwisseladsorptie en hydrodeoxygenation.

In het project nemen naast SNB diverse Europese bedrijven en kenniscentra deel die zich richten op duurzame energie-ontwikkeling. De EU financiert het leeuwendeel van de 14,5 miljoen euro die begroot zijn voor het project TO-SYN-FUEL. SNB levert in in eerste instantie enkele duizenden tonnen slibkoek per jaar.

Biobrandstof

De proeffabriek die momenteel in Rotterdam verrijst zal naar verwachting over twee jaar operationeel zijn en gedroogd zuiveringsslib via de technologie rechtstreeks omzetten in biobrandstof voor voertuigen. Met de opgedane ervaringen moeten vervolgens in heel Europa soortgelijke fabrieken van de grond komen. TO-SYN-FUEL heeft al becijferd dat honderd van deze fabrieken in totaal 32 miljoen ton organisch materiaal per jaar kunnen omzetten in duurzame biobrandstof.