Het gemaal van Cadzand, aan het ‘einde’ van het Uitwateringskanaal (foto: Rudy Visser, Scheldestromen).

Waterschap Scheldestromen is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor het baggeren van het Uitwateringskanaal en de Passageule vanaf Cadzand tot vlakbij Waterlandkerkje. De grote schoonmaakbeurt van het kanaal en de kreek, over een lengte van 18 kilometer, moet de waterafvoer verbeteren. De voorbereidingen bestaan uit een onderzoek naar niet gesprongen explosieven en het snoeien van beplanting.

Het uiteindelijke baggerwerk start in het voorjaar van 2021, maar het voorbereidend werk is een verhaal op zich. Omdat tijdens de Tweede Wereldoorlog veel gevechtshandelingen in West-Zeeuws-Vlaanderen hebben plaatsgevonden, is zowel bij de voorbereidingen als straks tijdens het baggeren veel aandacht voor veiligheid, meldt het waterschap. Nog tot en met eind november 2020 doet een gespecialiseerd duikteam onderzoek op locatie. Vooraf is een bureaustudie gedaan en heeft er in het kanaal een uitgebreid detectieonderzoek plaatsgevonden. Verdachte objecten waarvan vermoed wordt dat ze mogelijk niet gesprongen explosieven zijn, worden voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden opgespoord en geruimd.

Snoeien en verstevigen van de oevers
Naast het baggeren worden ook de oevers van het Uitwateringskanaal verstevigd om te voorkomen dat deze instabiel worden. Omdat de machines ruimte nodig hebben om de oeverwerkzaamheden uit te voeren, start het waterschap begin 2021 met het snoeien van de beplanting op de taluds van het kanaal. Na alle werkzaamheden duurt het even voor de struiken weer zijn gegroeid.

Betere waterafvoer en waterkwaliteit
Door het baggeren wordt volgens het waterschap de waterafvoer verbeterd en is beter peilbeheer mogelijk. Scheldestromen stelt dat bovendien de waterkwaliteit verbetert door het verwijderen van de zuurstofarme baggerlaag op de bodem. “Dit zorgt uiteindelijk voor een betere leefomgeving voor plant en dier”, aldus het waterschap.

Het Uitwateringskanaal en de voormalige getijdengeul Passageule liggen in West-Zeeuws- Vlaanderen. De Passageule ligt ten westen van Waterlandkerkje en gaat over in het Uitwateringskanaal tot aan Cadzand-Bad (bron: Scheldestromen).