Satellietbeelden tonen vertroebeling verondiepte plassen aan

Satellietbeelden tonen aan dat sommige plassen waar granuliet is gestort vertroebelen. Dat meldt Gert-Jan van Engelen van het Burgercollectief Dreumelse Waard. “Wij weten niet of het schadelijk is voor de natuurontwikkeling, maar het is duidelijk dat de overheid dit niet goed heeft onderzocht. Het voorzorgsbeginsel is ten koste gegaan van bedrijven die een probleem met hun granulietafval hadden.”

De Tweede Kamer verwierp op 19 mei een aantal moties van Tweede Kamerleden die op 12 mei waren ingediend. Ze hielden verband met de granulietstortingen in verschillende plassen in Nederland. Zo diende Suzanne Kröger van Groen Links een motie in waarin zij de regering oproept om eerst de natuurwinst aan te tonen voor er gestort mag worden. De motie werd verworpen en dat is volgens Van Engelen een gemiste kans. “Wij hebben de toename van de biodiversiteit in de Vonkerplas, waar nog geen granuliet is gestort, vergeleken met verondiepte plassen waar dit wel is gebeurd. Hieruit blijkt dat er in Vonkerplas onder meer veel meer beschermde diersoorten voorkomen. De regering had nu op landelijk niveau kunnen regelen dat bedrijven die granulietafval willen storten eerst de natuurwinst moeten aantonen.”

Grote milieuproblemen

De impact van de granulietstort op het onderwatermilieu en afbraak van polyacrylamide is volgens hem nauwelijks onderzocht. En met een hoeveelheid van bijna 1 miljoen ton granuliet in één plas zijn de milieuproblemen potentieel groot. Zo is in sommige plassen het eerder gestorte slib omhooggekomen door het hoge soortelijke gewicht van granuliet. Ook bestaat de kans dat grondwaterstromen worden afgesloten, stelt Van Engelen. Daarom kijkt het Burgercollectief met veel belangstelling uit naar de bevindingen van voormalig Deltacommissaris Wim Kuijken. Hij gaat het besluitvormingsproces toetsen. Hierbij kan hij volgens Van Engelen een voorbeeld nemen aan de gemeente West Maas en Waal. ”Bedrijven die hier willen storten, moeten eerst de natuurwinst aantonen.” Ook komt er een review over de schadelijkheid van het aan het granulietafval toegevoegde vlokmiddel polyacrylamide. Uit een vergelijking van satellietbeelden blijkt volgens Van Engelen dat sommige plassen wel degelijk vertroebelen door het vlokmiddel.De gemeente West Maas en Waal stapte in mei naar de rechter om het besluit van de minister van IenM over de stort van granuliet bij Dreumel aan te vechten, meldt Omroep Gelderland. De gemeente wil dat de stort wordt gestopt, maar de minister liet eerder weten geen aanleiding te zien om dat tegen te gaan.