De vergunning voor het lozen van kwik in afvalwater is voor 2018 aangepast. (foto: Wikimedia Commons).

De kolencentrale van het Duitse energiebedrijf RWE in de Eemshaven zal binnenkort nog maar 1 microgram kwik per liter afvalwater lozen. Dat staat in de nieuwe lozingsvergunning van Rijkswaterstaat. Onder de huidige vergunning is die norm nog 2,9 microgram. De nieuwe vergunning gaat in op 18 januari 2018 en geldt voor tien jaar. Dat meldt het Dagblad van het Noorden woensdag 22 november.

Kwik is een vast onderdeel van de aardkorst en zit dus ook in kolen. Tijdens de productie van energie komt het kwik in het milieu terecht. Bij de Raad van State in Den Haag diende dinsdag 21 november een rechtszaak over de lozingsvergunning. Milieuclub Mobilisation for the Environment (Mob) dringt al sinds 2015 bij Rijkswaterstaat aan op het verlagen van de kwiknorm omdat het zware metaal het leven in de Waddenzee bedreigt.

Initiatief van RWE
Woordvoerder Riekje Pelgrim van RWE stelt dat de huidige normverlaging door RWE zelf is geïnitieerd. “Binnen de looptijd van de vergunningen voert RWE continue optimalisaties van haar processen door. Op basis daarvan is ook een lagere lozingseis voor kwik aangevraagd. Rijkswaterstaat heeft ingestemd met onze motivatie en de lagere lozingseis ook opgenomen in de nieuwe vergunning”, aldus Pelgrim.

Geen extra filtersystemen
Rijkswaterstaat Noord-Nederland scherpte de norm twee jaar geleden tot grote ergernis van Mob nog niet aan. In de nieuwe vergunning is dat dus wel gebeurd. RWE hoeft, volgens de woordvoerster, in de toekomst geen extra zuiveringstechnieken toe te passen omdat de filtersystemen in de energiecentrale state-of-the-art zijn. Mob daagde Rijkswaterstaat voor de rechter omdat zij in 2015 het verzoek tot verlaging van de kwiknorm zou hebben genegeerd. Rijkswaterstaat en RWE bestrijden dit. In 2015 is een besluit genomen waarmee Mob naar de rechter had gekund, aldus Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

Milieuschade
Volgens Mob wordt het ecosysteem Nationaal Park de Waddenzee en de omliggende Natura-2000 gebieden bedreigd door de uitstoot van schadelijke stoffen door de RWE-kolencentrale in de Eemshaven. Jaarlijks wordt nu 95 kilogram kwik, 2060 ton stikstofoxide en 10 miljoen ton CO2 uitgestoten, aldus de natuurorganisatie op de website.