Op 18 maart werd het eerste beton gestort voor het nieuwe gemaal bij de Afsluitdijk (foto: Twitter).

Rijkswaterstaat wil projecten en werkzaamheden door laten gaan, onder voorwaarde dat veiligheid en kwaliteit zijn geborgd. Ook geplande en lopende aanbestedingen gaan door. Dat is de strekking van de brief die op woensdag 18 maart 2020 door Rijkswaterstaat naar de marktpartijen is verstuurd naar aanleiding van de coronamaatregelen. Zo werd 18 maart het eerste beton gestort voor het nieuwe gemaal bij de Afsluitdijk.

Rijkswaterstaat stelt dat alle werkzaamheden in principe doorgaan. Onder die werkzaamheden vallen onder meer: beheer en onderhoud, vervanging en renovatie en de aanleg van wegen. Ook verkeer- en watermanagement en ICT vallen daar onder. Rijkswaterstaat zal samen met de marktpartijen voortdurend blijven bepalen of ze de veiligheid en kwaliteit voldoende kunnen borgen. De werkzaamheden aan de A16 gaan overigens niet door komende drie weekenden. Het werk wordt opnieuw ingepland

Werk zoveel als verantwoord door laten gaan

De coronamaatregelen hebben volgens directeur-generaal Michèle Blom van RWS een enorme impact op de maatschappij. “Ook het werk waar de markt en Rijkswaterstaat samen de verantwoordelijkheid voor dragen zal geraakt worden”, schrijft ze in de brief. “Ons is er alles aan gelegen de markt te ondersteunen. Ik zal er alles aan doen, wat binnen mijn mogelijkheden ligt, om het werk zoveel als verantwoord mogelijk door te laten gaan.”

Rijkswaterstaat is momenteel met verschillende projecten bezig, bijvoorbeeld bij de nieuwe sluis in Eefde. De testperiode van de verschillende onderdelen van de nieuwe sluis begon al in de fabriek. Voordat er water in de kolk stond, heeft RWS diverse onderdelen (sluisdeuren, seinen, camera’s et cetera) van de sluis droog getest. Tijdens het testen met water in de kolk zijn er diverse scenario’s nagebootst. Met het werkschip worden alle onderdelen van de sluiskolk nogmaals getest, nu met water in de kolk. Zo wil Rijkswaterstaat ervoor zorgen dat er begin april 2020 geen problemen of storingen optreden als de echte schepen gebruik gaan maken van de sluis.

Tijdelijke dam bij stuw Linne

Een ander voorbeeld is het herstel van stuw Linne. Daar werd 17 maart de bouw hervat van een tijdelijke dam. RWS had volgens een Tweet geen hinder meer van de hoge waterafvoeren in de Maas, dat voor hoge stroomsnelheden zorgde en de bouw vertraagde. In het weekend van 28 maart is de dam naar verwachting klaar.
Ook het werk aan de Afsluitdijk gaat vooralsnog gewoon door. Daar werd 18 maart het eerste beton gestort voor het nieuwe gemaal. Dit beton is nodig om het water van de Waddenzee tegen te houden met schuiven.