Awzi De Groote Lucht in Vlaardingen van het Hoogheemraadschap van Delfland wordt uitgebreid met een extra zuiveringsstap. (foto: Delfland).

De bouw van een collectieve zuivering voor afvalwater uit de glastuinbouw op de afvalwaterzuivering (awzi) Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland en de realisatie van een zoetwaterfabriek op awzi Groote Lucht in Vlaardingen begint binnenkort. Hoogheemraadschap Delfland, Sweco, Mobilis, Croonwolter&dros, ABB, Xylem en RWB tekenden 5 november de bouwovereenkomst.

De partijen gaan in één bouwteam aan de slag met de uitbreiding van de afvalwaterzuiveringen van Hoogheemraadschap Delfland omdat een deel van de werkzaamheden overeen komt. Beide projecten dragen bij aan een betere waterkwaliteit en er worden ook vergelijkbare technieken wordt gebruikt. Zo komt er op beide zuiveringen een ozoninstallatie van Xylem. Op de Groote Lucht komen daar ook nog zandfilters van RWB bij.

Besluit

Deze zomer ging het bestuur van Hoogheemraadschap Delfland akkoord met de realisatie van een extra zuiveringstrap bij awzi Nieuwe Waterweg, de bouw van een nieuw gemaal en de aanleg van een persleiding vanuit De Lier naar de zuiveringsinstallatie. Alle betrokken partijen vinden de uitbreiding van de zuivering een enorme kans om niet alleen het restwater uit de glastuinbouw, maar ook het lozingswater van andere bedrijven en huishoudens in het gebied op een slimme en efficiënte manier te zuiveren en geschikt te maken voor hergebruik.

Uitstel

De afvalwaterzuivering Nieuwe Waterweg gaat in 2023 het effluent van glastelers zuiveren die aangesloten zijn bij de waterzuiveringscoöperatie Westland. Formeel moesten glastelers die zich hebben aangesloten bij een zuiveringscollectief al in januari 2021 minimaal 95% van hun gewasbeschermingsmiddelen uit hun afvalwater verwijderen. De Westlandse tuinders hebben van de overheid tot uiterlijk 1 januari 2023 uitstel gekregen voor de realisatie van de collectieve waterzuivering op de Nieuwe Waterweg.

Zoetwaterfabriek

Op afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen wordt jaarlijks ongeveer 25.000.000.000 liter afvalwater van bedrijven en huishoudens gezuiverd en naar de Noordzee afgevoerd. In het project S.C.H.O.O.N. gaat Delfland een deel van het gezuiverde afvalwater gebruiken als aanvulling op het oppervlaktewater. Zeker in periodes van droogte kan dit een belangrijke bron van zoetwater zijn. De Groote Lucht wordt daarom uitgebreid met een ozoninstallatie en zandfilters. Met behulp van die technieken worden op de zuivering zwevende deeltjes, medicijnresten en meststoffen uit het water gehaald.

Waterharmonica

De volgende stap in het project S.C.H.O.O.N. is om dit schone, maar ‘levenloze’ water uit de zoetwaterfabriek te vitaliseren. Daarvoor wordt het gebied rondom het Vlaardingse natuurgebied De Rietputten ingericht als waterharmonica. Die harmonica bestaat uit een rietmoeras waar het water uit de zoetwaterfabriek zigzaggend doorheen wordt geleid. Zo ontstaat er ‘natuurlijk’ water dat kan worden ingezet in sloten en vaarten, zoals bijvoorbeeld in de zwemplas van de Krabbeplas.