Met ingang van 1 januari 2018 zijn glastuinbouwbedrijven bij wet verplicht pesticiden uit het afvalwater te zuiveren. Regels voor het terugwinnen van nutriënten komen in 2027.(foto: Delfland).

Met ingang van 1 januari 2018 zijn glastuinbouwbedrijven bij wet verplicht pesticiden uit het afvalwater te zuiveren. De wijziging van het Activiteitenbesluit is op 14 juli gepubliceerd in het Staatsblad en daarmee zijn de definitieve regels voor glastuinders bekend.

De wet wijzigt om de afvoer van pesticiden naar het riool en oppervlaktewater te voorkomen. Glastuinders kunnen hun afvalwater zelf gaan zuiveren of een mobiele installatie laten inschakelen. De tuinders die per 1 januari 2021 gebruik willen maken van een collectieve zuiveringsinstallatie hebben nog even respijt.

Drift
Bedrijven met een open teelt moeten ook maatregelen nemen om de verwaaiing (drift) van gewasbeschermingsmiddelen met ten minste 75 procent te verminderen. Deze verplichting geldt voortaan voor het hele perceel, dus ongeacht de aanwezigheid van een sloot of de afstand tot een sloot. Daarnaast moet een teeltvrije zone worden toegepast om het oppervlaktewater te beschermen. De minimale teeltvrije zone is voor de meeste gewassen vergroot van 25 centimeter naar een halve meter.

Lees meer over de naderende deadline voor glastelers in Waterforum Magazine.