Proeftuin om oplossingen voor wateroverlast en droogte in steden te testen geopend in Delft

Op het innovatieterrein The Green Village van de TU Delft is 16 mei een proeftuin geopend. Ondernemers, onderzoekers en overheden werken in de WaterStraat samen om oplossingen te testen om straten en wijken beter bestand te maken tegen hevige neerslag of langdurige droogte.

“Nederland krijgt steed vaker te maken met extreme buien” gaf Marjan Kreijns, programmadirecteur van VPdelta aan tijdens de opening. “Aan de buien kunnen we niets doen, maar we kunnen wel proberen de overlast en schade te beperken.”
De proeftuin biedt de mogelijkheid om concepten en producten te testen, te ontwikkelen en te demonstreren. Het is de tussenstap tussen een laboratoriumopstelling en daadwerkelijke toepassing in de openbare ruimte.
Op het terrein van The Green Village van de TU Delft, ongeveer zo groot als een voetbalveld, waren tijdens de opening twaalf voorbeelden van oplossingen te zien. Variërend van een waterbuffer met een zuiverende laag van schelpen, een bushokje dat water vasthoudt, een dak dat als waterberging fungeert en een regenton die zichzelf leegt wanneer een piekbui op komst is.

Oplossingen op straatniveau
De meeste producten in de WaterStraat bieden oplossingen op straatniveau. Zo ontwikkelde Aquaflow een speciaal soort zand (Flowsand) om in versteend gebied op een vrij natuurlijke wijze meer water in de bodem te krijgen. Door de verstening zakt er immers steeds minder water de bodem in. Dit leidt tot grondwaterdaling met onder andere verdroging, verzilting en verzakkingen als gevolg. Door basaltvezels aan brekerzand voor straatwerk toe te voegen, krijgt het zand een capillaire werking. Hierdoor gaat het zand tussen de straatvoegen aan het water trekken en zuigt het zo het water van de straat. Daardoor stroomt volgens Ad de Groot van Flowsand op jaarbasis 50 procent neerslag op straat niet naar kolken af.

Bewezen oplossing
De gemeenten Den Bosch en Woensdrecht hebben inmiddels respectievelijk 11.000 en 4.000 vierkante meter straatwerk aangelegd met Flowsand. Ook andere gemeenten hebben volgens De Groot veel interesse in deze oplossing. Aquaflow heeft in het eigen laboratorium succesvolle proeven gedaan waardoor het volgens De Groot een bewezen oplossing is. “Maar om andere gemeenten over de streep te krijgen, is het goed dat de TU Delft het in de proeftuin gaat valideren. Ook is het belangrijk dat opdrachtgevers het hier zelf kunnen zien.”

Groene daken
De Groot kwam op het idee voor Flowsand via Drain Products uit Amsterdam die capillaire vezeltechnologie gebruikt voor groene daken. Een voorbeeld hiervan was in de proeftuin te zien bij De Dakdokters: het polderdak. Deze oplossing bestaat uit een laag kunststofkratten met een laag aarde waar planten in groeien om water op te vangen. De aarde is gemengd met steenwolvezel en krijgt zo net als FlowSand een capillaire werking. Verschillende kantoren in Amsterdam en Rotterdam hebben inmiddels een polderdak aangelegd. Daarnaast is er volgens een stagiaire van de Hogeschool Zeeland die gisteren uitleg gaf over het concept interesse vanuit de Verenigde Staten en Italië.

Grootschalige toepassing
Maar hoe kunnen de betrokken partijen, zoals gemeenten en waterschappen, er nu voor zorgen dat deze oplossingen ook grootschalig worden toegepast? Dat is een van de grote uitdagingen, bleek gisteren tijdens de drukbezochte themasessies die aan de opening vooraf gingen. Vertegenwoordigers van gemeenten, aannemers en kennisinstellingen bespraken daar verschillende onderwerpen.
De aanwezigen worstelden vooral met twee thema’s: hoe betrekken wij de burgers bij onze plannen? En hoe zorgen we ervoor dat gemeenten de oplossingen ook daadwerkelijk gaan toepassen? Vooral het eerste thema is bijzonder relevant omdat het grootste gedeelte van de ruimte in Nederland particulier bezit is (60 procent).
Jaron Weishut, directeur van The Green Village, overhandigde de belangrijkste conclusies van de themasessies aan deltacommissaris Wim Kuijken. Kennisdeling tussen ambtenaren en ondernemers is volgens de deelnemers essentieel. Ook pleitten zij ervoor om kennis en ervaringen over de oplossingen landelijk te verzamelen, zodat gemeenten er gebruik van kunnen maken.