Pilotproject ‘Bezien vergunning’ gestart bij VEMW

Circa veertig bedrijven met een watervergunning en diverse vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat hebben op 10 juli tijdens een door de VEMW georganiseerde informatiebijeenkomst de aftrap meegemaakt van het proefproject ‘Bezien vergunning’. Rijkswaterstaat gaat het komende half jaar controleren of de lozingsvergunningen van in totaal 70 bedrijven nog actueel zijn. Na afloop krijgen de bedrijven een ‘feitenrapport’.

Met het onderzoek speelt Rijkswaterstaat in op de actuele gang van zaken rond de zeer zorgwekkende en opkomende stoffen. Het beleid daaromtrent is sterk in ontwikkeling en de kennis over (risico’s van) stoffen is in de afgelopen jaren toegenomen. Daarom wil Rijkswaterstaat onderzoeken of de vigerende lozingsvergunning van de bedrijven strookt met het nieuwe beleid en de nieuwe kennis.

Dwarsdoorsnede van het vergunningenbestand
Voor de uitvoering van het onderzoek schakelt Rijkswaterstaat twee adviesbureaus in. De adviseurs zullen de vergunning van de bedrijven ‘bezien’ en kijken hoe deze zich verhoudt tot de bedrijfsprocessen en de nieuwe kennis over stoffen. Voor het pilotproject heeft Rijkswaterstaat een dwarsdoorsnede gemaakt van haar vergunningenbestand. De geselecteerde bedrijven krijgen na afloop een ‘feitenrapport’ en waar nodig zal actualisatie van de vergunning in gang worden gezet.